Dzieje miasta i gminy Koziegłowy

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Dzieje miasta i gminy Koziegłowy.jpg
Tytuł Dzieje miasta i gminy Koziegłowy
Rok wydania 1996
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląska Agencja Prasowa
Liczba stron 314
Autor
Autor Józefa Wiśniewska

Informacje:

Autor: Józefa Wiśniewska

Wydawca: Śląska Agencja Prasowa

ISBN 83-905123-0-0

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1996

Ilość stron: 314

Opis:

………………………………

Spis treści:

strona 5 • Wstęp

strona 8 • Objaśnienia skrótów

strona 11 • Rozdział I: Najdawniejsze dzieje

strona 13 • Środowisko geograficzne

strona 16 • Od starożytności do średniowiecza

strona 19 • Pierwsi dziedzice koziegłowscy

strona 28 • Przypisy

strona 31 • Rozdział II: W czasach I Rzeczypospolitej (1472 - 1795)

strona 33 • Stare Koziegłowy do XV w.

strona 34 • Lokacja miasta Koziegłowy

strona 36 • Administracja miejska i kościelna

strona 38 • Stosunki własnościowe

strona 39 • Prawa i obowiązki mieszczan

strona 43 • Ratusz i jego usytuowanie

strona 45 • Życie gospodarcze miasteczka

strona 45 • Przetwórstwo płodów rolnych

strona 45 • Hodowla ryb i bydła

strona 46 • Górnictwo i hutnictwo

strona 47 • Handel

strona 50 • Osadnictwo we wsiach

strona 51 • Obowiązki wobec dworu i kościoła

strona 53 • Sytuacja materialno-społeczna

strona 57 • Rzemiosło i handel

strona 61 • Przywilej króla Stanisława Augusta

strona 62 • Przypisy

strona 65 • Rozdział III: Pod panowaniem zaborców (1795 – 1914)

strona 67 • Życie gospodarcze i społeczne

strona 68 • Po Powstaniu Listopadowym

strona 69 • Własność dworska i kościelna

strona 74 • Rozwój rzemiosła na wsi

strona 75 • Udział w powstaniach narodowych

strona 76 • Restrykcje polityczne zaborców wobec ludności

strona 78 • Kontakty Polaków ze Ślązakami

strona 79 • Utrata praw miejskich Koziegłów

strona 81 • Problemy demograficzne na wsi

strona 81 • Przeludnienie

strona 82 • Epidemie

strona 84 • Szpitale dla bezdomnych

strona 85 • Opieka lekarska

strona 87 • Stosunki społeczne i obyczajowe

strona 89 • Warunki życia i pracy na wsi

strona 93 • Kościół Mariawicki w Gniazdowie

strona 95 • Szkolnictwo i oświata

strona 100 • Związki Rożdzieńskiego z Koziegłowami

strona 104 • Przypisy

strona 107 • Rozdział IV: W okresie I wojny światowej i II RP

strona 109 • Pod okupacją pruską (1914 - 1918)

strona 112 • Dwudziestolecie międzywojenne

strona 112 • Samorząd w okresie międzywojennym

strona 113 • Sytuacja gospodarcza w osadzie i gminie

strona 119 • Oświata i kultura

strona 122 • Przypisy

strona 125 • Rozdział V: Lata II wojny światowej

strona 127 • Wkroczenie okupanta

strona 129 • W niewoli niemieckiej

strona 130 • Niektóre formy terroru

strona 132 • Niemiecki aparat policyjny

strona 134 • Ruch oporu

strona 137 • Gospodarka pod panowaniem okupanta

strona 137 • Kontyngenty

strona 137 • Podziemie gospodarcze

strona 139 • Polityka oświatowa okupanta

strona 140 • Tajne nauczanie

strona 141 • Na frontach II wojny światowej

strona 142 • Pierwsze dni wolności

strona 143 • Przypisy

strona 145 • Rozdział VI: Po II wojnie światowej

strona 147 • Organizacja życia publicznego

strona 149 • Sytuacja w oświacie

strona 151 • Próby uspołecznienia gospodarki

strona 152 • Zbrojne podziemie

strona 153 • Kształtowanie się administracji

strona 155 • Rola Koziegłów po reformie

strona 160 • Ludność i jej zajęcia

strona 166 • Handel, usługi i drobna wytwórczość

strona 173 • Twórczość ludowa

strona 178 • Ludowe zespoły wokalno-muzyczne

strona 183 • Oświata i kultura

strona 192 • Ochrona zdrowia

strona 195 • Zabytki historyczne

strona 203 • Ochotnicza Straż Pożarna

strona 203 • Koziegłowy

strona 210 • Koziegłówki

strona 211 • Gniazdów

strona 212 • Markowice

strona 213 • Siedlec Duży

strona 215 • Cynków

strona 216 • Wojsławice

strona 217 • Rzeniszów

strona 222 • Tradycje strażackie

strona 223 • Sport, kultura fizyczna i turystyka

strona 229 • Perspektywy rozwoju do 2000 r.

strona 232 • Przypisy

strona 235 • Rozdział Vll: Podsumowanie

strona 237 • Noty historyczne

strona 238 • Cynków

strona 239 • Gniazdów

strona 241 • Huta Stara

strona 241 • Huta Szklana

strona 242 • Koclin

strona 243 • Koziegłówki

strona 244 • Kuźnica Stara

strona 245 • Lgota

strona 246 • Markowice

strona 247 • Mysłów

strona 248 • Mzyki

strona 249 • Pińczyce

strona 251 • Rzeniszów

strona 254 • Siedlec Duży

strona 255 • Winowno

strona 257 • Wojsławice

strona 258 • Zabijak

strona 260 • Legendy

strona 260 • O rycerzach rabusiach na Świnicy

strona 261 • Zaklęte skarby

strona 262 • Dziwny sen

strona 262 • O kościele św. Wawrzyńca w Cynkowie

strona 264 • Zakończenie

strona 266 • Przypisy

strona 269 • Bibliografia

strona 269 • Opracowania

strona 273 • Źródła drukowane

strona 274 • Źródła rękopiśmienne

strona 279 • Aneksy

strona 279 • Księstwo Siewierskie

strona 280 • Tablica genealogiczna rodu Lisów

strona 281 • Indeks osób

strona 295 • Spis treści

strona 299 • Ilustracje

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego