1959

Z WikiZagłębie

3 lutego

28 lutego

7 marca

15 marca

23 marca

1 maja

5 maja

  • Nazwa miejscowości Tuczna Baba (ob. dzielnica Dąbrowy Górniczej) została zamieniona na Tucznawa (zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dn. 05.05.1959)

26 czerwca

28 czerwca

15 lipca

  • Wizyta Władysława Gomułki i Nikity Chruszczowa Sosnowcu. W jej trakcie w Zagórzu miał miejsce nieudany zamach na obu dygnitarzy

26 lipca

  • Przekazanie do użytku pierwszej w Polsce szkoły tzw. "Tysiąclatki" w Czeladzi-Piaskach

31 sierpnia