Ziemia Krakowska

Z WikiZagłębie
Przedrozbiorowe Województwo krakowskie na tle obecnej mapy Polski

Ziemia Krakowska - średniowieczna jednostka podziału Polski.

Historia

W 1138 wyniku rozbicia dzielnicowego Ziemia Krakowska stała się główną częścią dzielnicy senioralnej. Zachodnią granicę Ziemi Krakowskiej stanowiły rzeki Przemsza i Biała. Ziemia Krakowska po 1314 roku została przekształcona w województwo krakowskie. Ziemie Zagłębia Dąbrowskiego w większości należały do Ziemi Krakowskiej i województwa krakowskiego.

Ziemia Krakowska z województwem sandomierskim i województwem lubelskim tworzyły Małopolskę w okresie Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

W wyniku rozbiorów Ziemia Krakowska znalazła się w zaborze austriackim i pruskim.


Przedrozbiorowe Województwo krakowskie do 1177 roku
Przedrozbiorowe Województwo krakowskie po roku 1179 roku
Ziemia Krakowska i ziemie związane około 1250 roku