Zbigniew Jaskiernia

Z WikiZagłębie

Zbigniew Jaskiernia (1 I 1954) – samorządowiec sosnowiecki oraz działacz partyjny. Związany ze Środulą.

Absolwent, między innymi, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa). Do początku lat dziewięćdziesiątych, przez ponad dekadę, zatrudniony w Sosnowieckich Odlewniach Staliwa. Radny Miejskiej Rady Narodowej (1984-1988), Wiceprezydent (2002-2010) oraz Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu (2010-2014). Uhonorowany wieloma odznaczeniami [1-4].


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. K. Gołosz (red.). Rocznik Sosnowiecki 2009. T. XVIII. Dwadzieścia lat samorządnego miasta. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2010.

4. J.T. Hołaj-Krzak. Zbigniew Jaskiernia.