Zbigniew Bierzyński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data i miejsce urodzenia ??? ???
???
Data i miejsce śmierci ???
???
Miejsce spoczynku ???
Zawód Lekarz

BIERZYŃSKI ZBIGNIEW

Lek. med. Urodził się 14 marca 1914 r. w Sosnowcu. Tu uzyskał matu- rę w Gimnazjum im. St. Wyspiań- skiego w 1935 r. Studiował na Wydzia- le Lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Satorego w Wilnie w latach 1935- 1939. Wczasie ostatniej wojny i oku- pacji pracował w Szpitalu Powiato- wym w Miechowie (1939-1943), a później jakQ kontroler sanitarny Po- wiatowego Urzędu Zdrowia w Kazi- mierzy Wielkiej (1944-1945). Dyplom lekarski uzyskał w 1950 r. w Akade- ' mtiMedycznej w Krakowie, pracując jednocześnie w łatach 1945-1946 w SzPItalu Powiatowym w Będzinie, a l\astępnię w latach 1947-1949 w Szpitalu 'Miejśkim m 1 w Sosnowcu. .-'W lataCh 1950;-1958 był asystentem ,oddziam ..Ginekologitzno;'PołoŻIli- czego Szpitala Miejskiego m 2. w Sosnowcu. W latach 1951-1952 odbywał służbę wojskową w jednostce KBW w Białymstoku. W 1954 r. uzyskał I stopień specjalizacji jako ginekolog- położnik. Od 1958 r. był lekarzem Przychodni "K" w Sosnowcu. Zmarł po 1967 r.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego