Wiadomości Przemysłowo-Handlowe

Z WikiZagłębie

Wiadomości Przemysłowo-Handlowe - Organ poświęcony zagadnieniom przemysłu i handlu. Pierwszy numer tego czasopisma ukazał się 10 kwietnia 1936 roku a jego redakcja znajdowała się w Sosnowcu, przy ulicy Dęblińskiej 1.

  • Adres Redakcji i Administracji: Sosnowiec, ul. Dęblińska 1, tel. 12-75
Nota "Od Wydawnicta" do nr 1 czasopisma z dnia 10 kwietnia 1936 roku
Winieta nr 1 czasopisma z 10 kwietnia 1936 roku
Winieta (wewnętrzna) nr 1 czasopisma z 10 kwietnia 1936 roku