Ulica Targowa (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Ulica Targowa na planie miasta z 1907 roku

Ulica Targowa - jedna z najstarszych ulic Sosnowca, położona w Śródmieściu jego ścisłym centrum.

Historia ulicy

Zaczęła kształtować się po roku 1860, lecz jej nazwa, nie zmieniona do tej pory, jest znacznie późniejsza. Pierwsze domostwa na tym obszarze powstały w miejscu skrzyżowania tej ulicy z Modrzejowską.

Właściciele domów

Właścicielami domów przy Targowej byli min. Blumentalowie i Służałkowie. Mieszkający tutaj Abraham Iccak Blumental pełnił funkcje sołtysa wsi Nowy Sosnowiec (1880 - 1890). Od jego nazwiska rejon ulicy Targowej zyskał nazwę osady Blumentala z Niwki (stamtąd pochodził). Została ona wymieniona w akcie nadania praw miejskich Sosnowcowi jako część składowa tworzącego się miasta.

Handel i przemysł

Zamieszkała w dużym stopniu przez Żydów ulica Targowa od początku pełniła funkcje handlowe i zachowała je do chwili obecnej. Tutaj rozwijał się również przemysł - w 1879 r. Paweł Ebstein uruchomił hutę szkła. Zakład należący następnie do Szlezyngera i Pningsheima produkował szyby, butelki, szkło stołowe, kryształy. Zabudowania huty, w których po II wojnie światowej mieściła się hala targowa, wyburzono w 1973 roku.

Zaniedbanie na ulicy

Przed I wojną ulica Targowa, podobnie jak i inne ulice w Sosnowcu, należała do bardzo zaniedbanych. W 1917 roku okupacyjne władze niemieckie zadecydowały o jej gruntownym remoncie. Na części Targowej (od Modrzejowskiej do Szklarnianej) położono nowy bruk, na drugiej (od Modrzejowskiej do Małachowskiego) dokonano jego reperacji. Wykonano nowe rynsztoki dla odprowadzenia ścieków, wybrukowano stare, zlikwidowano pochyłości ulicy itp.

Ulica Szpilmana

Targowa zyskała popularność jako miejsce urodzenia Władysława Szpilmana - znanego kompozytora przebojów muzyki rozrywkowej i symfonicznej, autora wspomnień (Pianista). Na świat przyszedł w kamienicy nr 18, którą wyremontowano wiosną 2007 roku. W dniu 5 grudnia 2007 roku odsłonięto tablicę pamiątkową o treści: "W tym domu urodził się Władysław Szpilman - 05.12.1911 - 06.07.2000, znakomity pianista i kompozytor, społeczeństwo miasta Sosnowca, grudzień 2007". Tutaj także urodził się (2 lipca 1920 roku) i mieszkał uznany artysta malarz pochodzenia żydowskiego Jakub Zim (od 1945 roku mieszkający w Izraelu).

Żydzi na ulicy

Podczas okupacji hitlerowskiej dom rabina przy ul. Targowej 12 stał się siedzibą Centrali Gmin Żydowskich, która obejmowała zasięgiem działania tereny Zagłębia Dąbrowskiego i sąsiedniego Górnego Śląska. Na jej czele stał Mojżesz Merin.

Galeria

Na dawnej reklamie

Zabytki

 • Kamienica mieszkalna, Targowa 1
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 2
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 3
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 6
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 7
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 8
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 9
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 11
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 12
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 14
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 15
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 15/I
 • Kamienica mieszkalna, Targowa 18

Bibliografia