Ulica Juliusza Słowackiego (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ulica Juliusza Słowackiego w Sosnowcu – ulica na Środuli [1-3].

Znaczona i nazywana już na pierwszych planach po włączeniu Dzielnicy w granice Miasta: Środula V (1916), Środula, Juliusza Słowackiego (1923), Hügelzeile (1940), Juliusza Słowackiego [1-7]. Na przestrzeni dekad zmieniła przebieg na odcinkach centralnym i wschodnim (okolice skrzyżowania z ulicą Antoniego Frankiewicza) [2, 5-12].

Wyprowadza, jako jedna z dziesięciu ulic, w kierunku południowo-wschodnim od ulicy Stefana Okrzei (Środula / Stefana Okrzeji / Zeilenweg), gdzie dobiega do niej ulica Mateusza i Władysława Kreksów, by po kilkudziesięciu metrach – w miejscu formalnego skrzyżowania z ulicą Aleksandra Marudy, wchłoniętą przez prywatną działkę – jej przebieg uległ przerwaniu przez budynek przy ulicy Jana Matejki 4 [8-12]. Wznawia bieg od bramy Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, przecina następnie ulice Antoniego Frankiewicza oraz Aleksandra Wieczorka. Bieg kończy na wysokości domu przy ulicy Juliusza Słowackiego 56, co jest zgodne z jej historycznym śladem [4-12].


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 4. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1998.

3. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 5. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2000.

4. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

5. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

6. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

7. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

8. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

9. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

10. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

11. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

12. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego