Towarzystwo Dobroczynności Wyznania Mojżeszowego w Sosnowcu

Z WikiZagłębie

Towarzystwo Dobroczynności Wyznania Mojżeszowego w Sosnowcu (Towarzystwo Niesienia Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego w Sosnowcu/Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności w Sosnowcu)

-Towarzystwo powstało pod koniec XIX wieku (najprawdopodobniej na przełomie lat 80 i 90 XIX wieku, było jedynym uznawanym oficjalnie przez władze carskie towarzystwem żydowskim na terenie formującego się miasta. Zdominowane zostało przez najbogatszych i najbardziej zasymilowanych Żydów Sosnowca.

Jego założycielami była znacząca, zamieszkała w Sosnowcu rodzina Oppenheimów gdzie prowadzili szeroką działalność handlowo – przemysłową nie tylko w samym Sosnowcu, ale i w innych miejscowościach m.in. zagłębiowskich. Do zadań i osiągnięć towarzystwa należało: wybudowanie i wyposażenie oraz prowadzenie szpitala, sierocińca, kuchni dla ubogich oraz wspieranie uzdolnionej ubogiej młodzieży żydowskiej. W okresie międzywojennym towarzystwo prowadziło przy wsparciu władz miejskich kolonie, obozy i wycieczki dla dzieci z ubogich rodzin. Innym przejawem działalności były kursy dokształcające dla ubogiej młodzieży. Towarzystwo wspierane było przez najwybitniejszych przedstawicieli społeczności żydowskiej miasta Sosnowca.

Władze Towarzystwa

(w 1910 roku)

  • Prezes Zarządu: B. Openheim
  • Członkowie Zarządu: dr Perelman, dr Puterman, B. Rotszyld, J. Landau, M. Mamelok, dr A. Wołkowicz, S. Wulfsohn
  • Komisja Rewizyjna: H. Liberman, H. Pinkus, M. Reiner
  • Kandydaci: J. Joskowicz, E. Moszkowski


Bibliografia:

  • Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta Rządu Guberialnego Piotrkowskiego.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Akta Starostwa Grodzkiego Sosnowieckiego, Akta Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego I.