Technikum Hutniczo–Mechanicznym w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

W 1945 roku powołano do życia Szkołę Przemysłową. Huty: "Sosnowiec" i "Katarzyna" oddały na jej użytek świetlice zakładowe. W kosztach utrzymania szkoły partycypowały także inne zakłady przemysłowe z terenu Sosnowca - "Walcownia Renard" oraz fabryka "Babcock Zieleniewski".

Dzięki staraniom inż. Rudolfa Nowaka, dyrektora szkoły, dyrekcja huty "Sosnowiec" wydzierżawiła szkole budynek przy ul. Nowopogońskiej 6. W następnym etapie, dzięki dyrekcji fabryki "Babcock Zieleniewski", pozyskano dla szkoły własny barak przy ul. Racławickiej. W roku 1947, Szkołę Przemysłową przemianowano na Gimnazjum Przemysłowe.

W latach 1950 - 1951 następuje podział szkoły na: Liceum Techniczne, Technikum Hutniczo-Mechaniczne pod dyrekcją inż. R. Nowaka oraz Technikum Mechaniczno-Odlewnicze, które miało siedzibę przy ul. Racławickiej 25. Stanowisko dyrektora objął tutaj Mieczysław Kordys. Dyrektorem istniejącej w tym miejscu Zasadniczej Szkoły Zawodowej został mgr Marian Flankowski.

Po śmierci dyrektora Nowaka w 1951 roku, kierownictwo szkoły objęła Aleksandra Kwiatkowska, a po roku jej następcą został, na krótko, Józef Pełka. W tym samym roku w dyrekcji huty "Sosnowiec" zapadła decyzja o zakupie placu pod budowę szkoły, przy ul. Świerczewskiego 64, który został oddany do użytku w 1953 roku.

W 1956 połączono Technikum Mechaniczno-Odlewnicze z ulicy Racławickiej z Technikum Hutniczo-Mechanicznym pod dyrekcją inż. Z. Golanki. Dzięki staraniom dyrektora Golanki oraz zakładów patronackich, wokół szkoły powstają obiekty sportowe: basen kąpielowy, dwa boiska do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki ręcznej i lekkoatletyki. Do powstania tych obiektów w dużej mierze przyczyniła się sama młodzież, rodzice, a także nauczyciele.

Na początku roku szkolnego 1965/66 umiera nagle dyrektor inż. Z. Golanko. Jego obowiązki przejął tymczasowo M. Kordys. Wkrótce na stanowisko dyrektora mianowany został Roman Strokowski, który w 1970 roku przeszedł do pracy naukowej w Instytucie Pedagogiki.

W tym samym roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora wydziału dla pracujących. Miejsce inż. Henryka Kuźniaka zajął mgr inż. Jerzy Grzywa. Natomiast po odejściu R. Strokowskiego na czele Technikum Hutniczego stanął inż. Jerzy Heilmann.

Dzięki następnej reorganizacji, 1 września 1970 roku, w budynku przy ul. Świerczewskiego działają dwie odrębne szkoły: młodzieżowe Technikum Hutniczo-Mechaniczne z dyr. Inż. J. Heilmannem oraz Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących z mgr inż. J. Grzywą na czele.

W związku z rozbudową szkoły i różnym profilem kształcenia, decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Katowicach, z dniem 1 września 1973 r. powstaje Zespół Szkół Zawodowych nr 2,w skład którego wchodzą: Technikum Mechaniczne im. Stanisława Staszica, Liceum Zawodowe nr 4, Policealne Studium Zawodowe. Szkoła wieczorowa przeszła do Zespołu Szkół Hutniczo-Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Nazwa ta obowiązywała do zamknięcia i likwidacji THM.

1 marca 1974 r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcja ta zostaje powierzona mgr inż. Stefanowi Fedorko, długoletniemu nauczycielowi Technikum Energetycznego w Sosnowcu. Zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych zostaje mgr Ludwik Markocki.

Zmiany organizacyjne w szkolnictwie zawodowym powodują przyłączenie do naszego Zespołu Szkół, Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy hutach im. M Buczka i E. Cedlera.

W 1984 roku ze względu na stan zdrowia z funkcji dyrektora zrezygnował mgr inż. Stefan Fedorko. Nowym dyrektorem szkoły zostaje mianowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, mgr Andrzej Równicki - absolwent naszej szkoły, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, który później objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W roku szkolnym 1991/92 nowym dyrektorem szkoły został mgr Ludwik Markocki. Funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Urszula Marzec.

W roku szkolnym 1998/99 odszedł ze stanowiska dyrektora mgr Ludwik Markocki. Jego następcą została mgr Urszula Marzec, a funkcję zastępcy dyrektora objęła mgr Janina Telenga-Materny.

Szkoła została zlikwidowana w 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej - zapadła decyzja o likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 oraz o przeniesieniu Liceum Profilowanego Nr 5 do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 7 przy ul. Kilińskiego.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego