Technikum Energetyczne w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie szkoły
Technikum Energetyczne w Sosnowcu
Typ placówki Technikum
Data utworzenia 1946
Data likwidacji 2004
Adres ul. Będzińska 65,
41-200, Sosnowiec

Technikum Energetyczne w Sosnowcu - nieistniejąca szkoła średnia (1946 - 2004), potocznie zwana Energetykiem, kształcąca w stopniu zawodowym i średnim w zawodach technicznych, głównie w kooperacji i na zamówienie pobliskich zakładów przemysłowych; Od 1949 mieszczące się budynku przy ul. Będzińskiej 65 w dzielnicy Pogoń. Obecnie w budynku szkoły mieści się Energetyczne Centrum Kultury - oddział Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.

Historia

 • Luty 1946 – powstaje klasa Szkoły Przemysłowej Energetycznej Elektrowni „Będzin”, do której zostali wyselekcjonowani uczniowie z drugiej klasy elektrycznej Państwowej Szkoły Przemysłowej w Sosnowcu. Inicjatorem i twórcą, a także pierwszym dyrektorem nowo powstającej szkoły był inż. Wacław Torbus.
 • Czerwiec 1947 roku rozpoczęto prace przy budowie własnego budynku szkoły.
 • Październik 1947 – przekształcono Szkołę Przemysłową Energetyczną w Państwowe Liceum Energetyczne (3 letnie gimnazjum i 2 letnie liceum)
 • Październik 1949 r. Aktem Erekcyjnym uroczyście otworzono nowo wybudowany gmach szkoły, a szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum i Liceum Przemysłu Energetycznego w Sosnowcu.
 • W 1950 roku szkołę ukończyli pierwsi absolwenci z dyplomem czeladnika – elektryka (po ukończeniu trzech klas gimnazjum) oraz technika – elektryka (po ukończeniu gimnazjum i dwóch klas liceum)
 • 25.06.1950 r – szkoła otrzymuje nazwę: Państwowe Technikum Energetyczne im. Władysława Dyląga w Sosnowcu,
 • 1951 r. – Następuje zmiana systemu nauczania z dwustopniowego (gimnazjum, liceum) na jednostopniowe w trybie czteroletnim, a szkoła przechodzi pod zarząd Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
 • 1960 przejście na tryb pięcioletni kształcenia
 • 1961 oddano do użytku nowe skrzydło budynku, a w nim kilka pracowni, sale gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę i stołówkę.
 • 1986 r. szkoła zmienia nazwę na Zespól Szkół Zawodowych Południowego Okręgu Energetycznego,
 • 08.1986 r. - w skład Zespołu Szkół włączona zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Elektrowni „Łagisza”
 • 1987 szkoła przechodzi pod opieką Elektrowni „Łagisza”, oraz utworzona zostaje filia szkoły w Bielsku – Białej (zlikwidowana w 1992 r.)
 • 1990 r. – odłączono Technikum dla Pracujących, które weszło w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Energetycznego Będzin,
 • Marzec 1991 r. – z polecenia Polskich sieci Elektroenergetycznych następuje kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Energetycznych w Sosnowcu,
 • Styczeń 1993 r. – Szkoła przechodzi pod nadzór Ministerstwa Oświaty Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, a tym samym przestaje być szkołą resortową,
 • Wrzesień 1994 r. – przy Zespole Szkół Energetycznych utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową,
 • Styczeń 1996 r. – Zespół Szkół Energetycznych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostają przejęte w zarząd przez gminę Sosnowiec,
 • 2004 - decyzją władz miasta Sosnowca szkoła nasza została przeniesiona do budynku szkoły na ulicy Legionów w Sosnowcu na podbudowie ZSZ na mocy uchwały nr 355/XXIII/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Budynek

W październiku 1949 roku oddano do użytku budynek szkoły przy ul. Będzińskiej nr 65. Budynek ten pełnił cele szkolne do roku 2004. Po zamknięciu Technikum budynek miał zostać przekazany Uniwersysetowi Śląskiemu. W 2009 roku z inicjatywy Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego-Sosnowiec budynek zaczęto adaptować na potrzeby nowoczesnego centrum kultury. 29 maja 2010 w budynku rozpoczęło działalność Energetyczne Centrum Kultury.

Galeria


Bibliografia

Linki zewnętrzne