Studia i materiały z dziejów województwa katowickiego w Polsce Ludowej (7)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Ksiazka.jpg
Tytuł Studia i materiały z dziejów województwa katowickiego w Polsce Ludowej (7)
Rok wydania 1972
Miejsce wydania Katowice
Liczba stron 358
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Rechowicza

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Rechowicza

Wydawca: Slaski Instytut Naukowy.

ISBN ………………….

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1972

Ilość stron: 358

Opis:

Publikacja dotyczy częściowo Zagłębia Dąbrowskiego

Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej w XXX rocznicę powstania PPR, Katowice 24-25 stycznia 1972

Spis treści:

strona 05 • Przedmowa

strona 09 • Zdzisław Grudzień - Przemówienie

strona 15 • Jerzy Ziętek - Drogi Ślązaków do Polskiej Partii Robotniczej

ROZDZIAŁ I - REFERATY

strona 21 • Henryk Rechowicz - Miejsce Polskiej Partii Robotniczej w dziejach polskiego ruchu robotniczego

strona 39 • Władysław Zastawny, Janusz Wojciech Gołębiowski - Peperowski program uprzemysłowienia kraju

strona 60 • Włodzimierz Tadeusz Kowalski - Sojusz polsko-radziecki w koncepcjach i praktyce Polskiej Partii Robotniczej

strona 78 • Norbert Kołomejczyk - Partia Robotnicza kuźnią kadr budowniczych Polski Ludowej

strona 102 • Wsiewołod Wołczew - Polska Partia Robotnicza na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w walce o utworzenie frontu narodowego w okresie okupacji hitlerowskiej

strona 131 • Jan Kantyka - Rola Polskiej Partii Robotniczej w skupieniu. młodzieży wokół programu budownictwa socjalistycznego

strona 153 • Iwan Aleksandrowic Chrenow - Polska Partia Robotnicza ił stosunki radziecko-polskie w okresie drugiej wojny światowej

strona 163 • Paweł Michajłowicz Kaleniczenko - Ukraińska radziecka historiografia o roli Polskiej Partii Robotniczej w walce narodu polskiego o socjalizm

strona 176 • Walentyna Sergiejewna Parsadanowa - Historia Związku Patriotów Polskich w ZSRR w radzieckiej i polskiej historiografii

strona 183 • Andelin Grobelny - Polski ruch komunistyczny i jego znajomość w środowisku czeskim w latach 1942-1943

strona 186 • Reinhold Jeske - Internacjonalistyczna współpraca komunistów polskich i niemieckich

ROZDZIAŁ II - DYSKUSJA

strona 193 • Adam Olechowski - XXX rocznica Polskiej Partii Robotniczej w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół województwa katowickiego

strona 196 • Jakub Dąbski - Działalność wśród spółdzielców i przygotowania do objęcia władzy

strona 202 • Władysław Góra - Kształtowanie się peperowskiej koncepcji państwa ludowego

strona 219 • Lubomir Gromadka - Walka o utrwalenie władzy ludowej w województwie białostockim

strona 230 • Jerzy Jaros - Działalność kół prelegentów Polskiej Partii Robotniczej w województwie śląsko-dąbrowskim

strona 234 • Helena Kampa - Działalność Polskiej Partii Robotniczej wśród górników w latach 1945-1948

strona 238 • Janusz Kępski - Działalność organizatorska i ideowo-wychowawcza Polskiej Partii Robotniczej w środowisku młodzieżowym

strona 243 • Piotr Kowalczyk - W Zawierciańskiem

strona 250 • Józef Mądry - O lepszą popularyzację prasy konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej

strona 254 • Ryszard Nazarewicz - Problemy frontu narodowego oraz więzi Sląskiego Obwodu PPR z Okręgiem Częstochowskim

strona 260 • Stefan Nowak - Wybrane problemy peperowskiego programu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski

strona 267 • Aniela Odyjas - Polska Partia Robotnicza kontynuatorką Komunistycznej Partii Polski

strona 272 • Jan Przewłocki - Wpływy haseł Polskiej Partii Robotniczej w kołach emigracji polskiej we Francji

strona 276 • Henryk Rola - Kilka uwag o awansie społecznym robotników w pierwszych latach władzy ludowej.

strona 280 • Franciszek Serafin - Rola Polskiej Partii Robotniczej w kształtowaniu w społeczeństwie socjalistycznego stosunku do pracy

strona 284 • Jerzy Skalski - Czyn zbrojny Polskiej Partii Robotniczej

strona 289 • Irena Sokołowska - "Czerwone Technikum" w Bytomiu - peperowską szkołą charakterów

strona 295 • Celina Sputek - Udział kobiet w działalności Polskiej Partii Robotniczej w województwie śląsko-dąbrowskim (1945-1948)

strona 304 • Andrzej Topol - Polska Partia Robotnicza a nauczyciele (1945-1948)

strona 310 • Adela Wdowikowa - Wspomnienia z działalności na zagłębiowskiej wsi

strona 318 • Władysław Zielinski - Hitlerowska propaganda antyradziecka.

strona 321 • Kazimierz Popiołek - Krytycznie o referacie Docenta Wołczewa

strona 326 • Marian Malinowski: Skąd idziemy i dokąd zmierzamy

strona 336 • Wsiewołod Wołczew - W odpowiedzi Profesorowi Popiołkowi

strona 339 • Wykaz autorow referatow i glosow w dyskusji

strona 341 • Indeks nazwisk

strona 347 • Indeks nazw geograficznych

strona 357 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego