Strategia rozwoju miasta do 2020 r.

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Strategia rozwoju miasta do 2020 r.jpg
Tytuł Strategia rozwoju miasta do 2020 r.
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Polityki Gospodarczej
Liczba stron 60
Autor
Autor Imię i nazwisko lub Praca zbiorowa

Informacje:

Autor: Imię i nazwisko lub Praca zbiorowa

Wydawca: Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Polityki Gospodarczej

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2007

Ilość stron: 60

Opis:

Załącznik do uchwały nr 162/XII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2007 r.

Spis treści:

strona 06 • Rozdział I - Charakterystyka Miasta Sosnowca

strona 07 • Rys historyczny

strona 10 • Położenie i ogólna charakterystyka Miasta Sosnowca

strona 11 • Sytuacja społeczna i demograficzna

strona 15 • Sytuacja gospodarcza

strona 20 • Infrastruktura techniczna

strona 22 • Środowisko naturalne

strona 24 • Analiza mocnych i słabych stron

strona 27 • Procedura aktualizowania i monitorowania Strategii

strona 29 • Rozdział II - Strategia Rozwoju Miasta Sosnowca

strona 30 • Budowa Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca

strona 33 • Cel strategiczny

strona 34 • Priorytety rozwoju A-F

strona 35 • Schemat „Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca”

strona 36 • Priorytet A i cele pośrednie

strona 37 • Priorytet B i cele pośrednie

strona 38 • Priorytet C i cele pośrednie

strona 39 • Priorytet D i cele pośrednie

strona 40 • Priorytet E i cele pośrednie

strona 41 • Priorytet F i cele pośrednie

strona 43 • Priorytet A, cele pośrednie, kierunki działań

strona 45 • Priorytet B, cele pośrednie, kierunki działań

strona 49 • Priorytet C, cele pośrednie, kierunki działań

strona 51 • Priorytet D, cele pośrednie, kierunki działań

strona 55 • Priorytet E, cele pośrednie, kierunki działań

strona 59 •Priorytet F, cele pośrednie, kierunki działań