Stanisław Stoch

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz


STOCH STANISŁAW (1903-1980) Urodził się 21 grudnia 1903 r. w Krakowie. Szkołę ludową ukończył w 1914 r., a Gimnazjum Realne im. H. Sienkiewicza w 1922 r. Dyplom lekarski otrzymał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloń- skiego w Krakowie 1928 r. Pracował w Klinice ChiruIgicznej prof. J. Glatzla w Krakowie, a następnie jako asystent w Klinice prof. Rutkowskiego (1928- 1937) jako starszy asystent. W roku 1938, na drodze konkursu, został ordynatorem Oddziału Chirurgi- cznego Szpitala Miejskiego w Sosno- wcu (przy ul. Pekin) oraz jako jego dyrektor. W 1944 r., poszukiwany przez gestapo, wyjechał do Warszawy gdzie pod nazwiskiem Grabowski brał udZiał w powstaniu warszawskim, a następnie przebywał w Krakowie. W 1945 r. powrócił do Sosnowca na poprzednio zajmowane stanowisko ordynatora przeniesionego oddziału Szpitala nr 1 przy ul. Konrada. W cza- sie okupacji był zastępcą szefa sani- tarnego okręgu Annii Krajowej. Świetny chirurg, zdecydowany w działaniu, o dużym poczuciu obowią- zku i olbrzymim doświadczeniu. Dobrze znał język niemiecki, słabiej angielski i francuski. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Warszawę, Odznaką Gnmwaldu, Krzyżem Partyzanckim, medalem za Zwycięstwo i Wolność oraz po- śmiertnie Polonia Restituta. Żonaty. Zmarł 22 lipca 1980 r. Pochowany w Sosnowcu na cmentarzu przy Al. Mireckiego.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)