Sosnowiec - Krzyż (u zbiegu ulic K. Makuszyńskiego i Klonowej)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sosnowiec - Krzyż (u zbiegu ulic K. Makuszyńskiego i Klonowej)


Metalowy krzyż z figurą Chrystusa został osadzony na masywnym, pomalowanym na biało murowanym postrimę!lcie, który ma kształt prostopadłościennego słupa zwężającego się stopniowo ku górze, z dwustopniowym cokołem. Ramiona krzyża o przekroju koła zakończone są drewnianymi kulami. Figura Chrystusa Ukrzyżowanego ma pochyloną w cier- niowej koronie głowę, opadające na ramiona włosy, twarz okoloną zarostem. Jego nogi przebite są jednym gwoździem, prawa do lewej. Długie, sięgające ,przed kolana perizonium, o miękko układających się wokół ciała fałdach, przewiązane zostało na prawym boku. Ponad postacią widnieje zachowany ftagment tabliczki. Krzyż postawiono w miejscu, gdzie prawdopodobnie znajdowała się mogiła żołnierzy napoleońskich, co zdaje się potwierdzać fakt, iż w 1937 roku, w trakci~budowy okolicznej szkoły, natrafiono na ludzkie szczątki. Wybuch II wojny świato- wej przerwał dalsze badania, ale miejscce żołnierskiego pochów- ku upamiętniono krzyżem. . Źródło: Z. Dybała, K. Rodek, Klimontów"., s. 41-43. B. Niezgoda, Krzyż w Klimontowie, praca nadesłana na konkurs Kapliczki i krzyże przydrożne w mojej dzielnicy w 2000 r., materiały Działu Eduka- cyjno-Promocyjnego Muzeum w Sosnowcu.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego