Ryszard Edmund Żukowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko Ryszard Edmund Żukowski
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -


Kpt. piech. Ryszard Edmund¯UKOWSKIs. Tomasza i Marii z Zaborowskich, ur. 24 I 1906 w Sosnowcu. Absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Warszawie (1928) i SPPiech. w Ostrowi Maz. (1931). Mianowany ppor. ze starsz. 15 VIII 1931, por. ze starsz. 1 I 1934. Przydzielony do 18 pp jako m³odszy ofic. komp.W1934 skierowany na kurs topografów; nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê w WIG. We wrzeoeniu 1939 dwukrotnie ranny, pod Piotrkowem i we Lwowie. L.S. 1117; MKat., 3402/A; J. Tucholski, Mord w Katyniu.


Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego