Roman Ufel

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Roman Ufel
Roman Ufel
Imię i nazwisko Roman Ufel
Data i miejsce urodzenia 28 lutego 1887
Strzegowa k. Olkusza
Data i miejsce śmierci 20 października 1944
Będzin
Zawód działacz socjalistyczny


Roman Ufel - (ur. 28 lutego 1887 roku we wsi Strzegowa k. Olkusza, zmarł 20 października 1944 roku w Będzinie) działacz socjalistyczny, więzień caratu. W 1903 r. osiedlił się w Sosnowcu - podjął pracę w fabryce włókienniczej C.G. Schoen na Środulce. Tutaj zetknął się z ruchem socjalistycznym.

Spis treści

PPS

Jako członek PPS (od 1904 r.) wykazywał dużą aktywność, m.in. należał do organizatorów strajku w przędzalni w lutym 1905 r. W latach 19061907 był członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego (OKR) PPS Zagłębia Dąbrowskiego. Równocześnie działał w Organizacji Bojowej (OB) PPS - kierował jedną z "szóstek" OH na terenie Sosnowca.

Więzienie

W październiku 1907 r. został aresztowany, w 1909 r. skazany na cztery lata katorgi. Przez rok więziony był w Warszawie, na Mokotowie, a następnie zesłano go w głąb Rosji. Po odbyciu kary otrzymał dodatkowo zakaz powrotu do kraju. Tuż przed wybuchem pierwszej wojny świat światowej zbiegł z Syberii do Krakowa, gdzie wznowił działalność niepodległościową.

Legiony

W sierpniu 1914 roku uczestniczył w działaniach kompanii kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego.

Praca partyjna

W 1915 roku skierowany został do pracy partyjnej w Zagłębiu Dąbrowskim. Wspólnie z Aleksym Bieniem odbudowywał organizację PPS, brał udział w tworzeniu „Milicji Socjalistycznej” i Pogotowia Bojowego, a w 1918 roku w rozbrajaniu okupanta.

Okres międzywojenny

W okresie międzywojennym działał aktywnie w PPS – wchodziła w skład OKR PPS Zagłębia Dąbrowskiego. Uczestniczył w życiu spoleczno-politycznym i kulturalnym Sosnowca - był radnym miejskim (1918 - 1930) i ławnikiem Magistratu (1928 - 1930), a także członkiem zarządu Towarzystwa „Dom Ludowy”. W latach 1918 - 1939 pracował w Kasie Chorych w Sosnowcu. Organizował klasowy Związek Pracowników Ubezpieczalni Społecznej w Zagłębiu Dąbrowskim i pełnił w nim funkcję przewodniczącego. Działał jednocześnie w Stowarzyszeniu b. Więźniów Politycznych (członek Zarządu Głównego w Warszawie, członek Zarządu Okręgowego w Zagłębiu, a przejściowo także jego przewodniczący).

Okres II wojny światowej

Przed wybuchem wojny na leżał do współorganizatorów "trójek" dywersyjnych w ramach akcji "Okrzeja-Odra" w Sosnowcu. W okresie okupacji hitlerowskiej był przewodniczącym okręgowej egzekutywy PPS „Wolność, Równość, Niepodległość” w Zagłębiu Dąbrowskim.

Bibliografia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego