Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
240x240px
Tytuł Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947
Rok wydania 2005
Liczba stron 560
Autor
Autor Dziuba Adam

Informacja

Autor: Dziuba Adam

Wydawca:

ISBN

Miejsce i rok wydania: , 2005

Liczba stron: 560

Opis:

Spis treści:

Przedmowa.........................7

Wstęp.............................9

1. Zakres terytorialny i chronologiczny ....10

2. Cel badań i metoda badawcza ............ 12

3. Baza źródłowa ...........................13

4. Opracowania .............................17

5. Podział i układ tematyczny pracy ........20

Rozdział 1. Sytuacja AK i podziemia poakowskiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (październik 1944 - maj 1945)................................................23

1.1. Okręg Śląski AK przed rozwiązaniem (październik 1944 - styczeń 1945) ...23

1.2. Okręg Śląski AK wobec decyzji o rozwiązaniu organizacji (styczeń 1945 r.) ..37

1.3. Podziemie poakowskie na Śląsku w pierwszych miesiącach po wkroczeniu Armii Czerwonej (styczeń - marzec 1945)..46

1.4. Organizacja „NIE" na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (marzec - kwiecień 1945).....58

Rozdział 2. Delegatura Sił Zbrojnych w województwie śląsko-dąbrowskim(maj — październik 1945) ..................65

2.1. Organizacja i działalność Okręgu Śląskiego DSZ (maj - czerwiec 1945) ..........65

2.2. Delegatura Sił Zbrojnych w województwie śląsko-dąbrowskim(czerwiec - wrzesień 1945)..80

2.3. Inspektorat bielski Okręgu Śląskiego DSZ (maj - wrzesień 1945) .................91

2.4. Inspektorat rybnicki Okręgu Śląskiego DSZ (maj - wrzesień 1945) .............. 101

2.5. Inspektorat sosnowiecki Okręgu Śląskiego DSZ (maj -wrzesień 1945) ............118

2.6. Inspektorat Tarnowskie Góry (Północ) Okręgu Śląskiego DSZ(maj -wrzesień 1945) ...123

2.7. Oddział inspektoratu częstochowskiego „NIE"-DSZ Władysława Musialika ps. „Bolesław" (maj -wrzesień 1945)..........128

2.8. Brygady Wywiadowcze w Okręgu Śląskim (maj - sierpień 1945) ........... 133

2.9. Organizacja płk. Franciszka Faixa ps. „Turnia" ....................... 136

2.10. Ujawnienie Okręgu Śląskiego DSZ i rozbicie struktur kierowniczych podziemia narodowego (wrzesień - październik 1945) ..138

Rozdział 3. Struktury organizacyjne i działalność podziemia poakowskiego w województwie śląsko-dąbrowskim (listopad 1945 - luty 1947) ..............145

3.1. Okręg Śląsko-Dąbrowski WiN ...........................................145

3.2. Okręg Śląsko-Dąbrowski Brygad Wywiadowczych WiN ......................173

3.3. Eksterytorialny Okręg Tamopolski WiN w województwie śląsko-dąbrowskim... 184

3.4. Okręg Śląski Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Klimczok" ............ 198

3.4.1. Komenda Powiatowa „Kuźnia" Okręgu Śląskiego KWP „Klimczok" .........215

3.4.2. Komenda Powiatowa „Leśniczówka" Okręgu Śląskiego KWP „Klimczok" ...220

3.4.3. Komenda Powiatowa „Wędrowiec" Okręgu Śląskiego KWP „Klimczok" .....234

3.4.4. Komenda Powiatowa „Klimczok" Okręgu Śląskiego KWP „Klimczok" ......240

3.5. Struktury KWP podporządkowane bezpośrednio dowództwu KWP ............245

3.5.1. Komenda Powiatowa „Dęby" w powiecie Zawiercie .................... 246

3.5.2. Komenda Powiatowa „Lipy" w powiecie Lubliniec .....................248

3.6. Armia Polska w Kraju w województwie śląsko-dąbrowskim ...............249

3.7. Lokalne organizacje poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim .....254 3.7.1. Organizacja Pawła Cierpioła ps. „Makopol" w powiecie rybnickim i pszczyńskim ..254

3.7.2. Grupa Władysława Musialika ps. „Bolesław" w powiecie zawierciańskim ..267

Rozdział 4. Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim wobec przemian politycznych i gospodarczych w Polsce......279

4.1. Koncepcje podziemia poakowskiego dotyczące rozwoju sytuacji politycznej w latach 1945-1947 ...279

4.2. Podziemie poakowskie wobec zmian granic Polski po II wojnie światowej ...294

4.3. Stosunek podziemia poakowskiego do ZSSR ...........................299

4.4. Stosunek podziemia poakowskiego do przemian ustrojowych w Polsce ..307

4.5. Podziemie poakowskie wobec referendum z 30 czerwca 1946 r. .......315

4.6. Podziemie poakowskie wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. i amnestii z 22 lutego 1947 r. ..330

Rozdział 5. Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim wobec instytucji nowego ustroju .........349

5.1. Podziemie poakowskie a administracja rządowa ...........349

5.2. Stosunek podziemia poakowskiego do PPR ................360

5.3. Stosunek podziemia poakowskiego do PPS ..............373

5.4. Podziemie poakowskie wobec aparatu bezpieczeństwa ...387

5.5. Podziemie poakowskie wobec MO .......................402

Rozdział 6. Podziemie poakowskie a opozycja polityczna i Kościół katolicki w województwie śląsko-dąbrowskim ..415

6.1. Podziemie poakowskie wobec PSL .....................415

6.2. Podziemie poakowskie wobec SP ......................426

6.3. Podziemie poakowskie wobec Kościoła katolickiego na Śląsku ....433

6.4. Wzajemne relacje pomiędzy organizacjami konspiracyjnymi .......422

Rozdział 7. Podziemie poakowskie wobec wybranych problemów województwa śląskiego ..453

7.1. Stosunek podziemia poakowskiego do wysiedleń ludności niemieckiej w województwie śląsko-dąbrowskim ..459

7.2. Podziemie poakowskie a weryfikacja mieszkańców przedwojennej rejencji opolskiej ..475

7.3. Podziemie poakowskie wobec rehabilitacji mieszkańców przedwojennego województwa śląskiego .. 492

7.4. Podziemie poakowskie a dominacja mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w życiu politycznym Śląska ....... 508

Zakończenie .........515

Bibliografia ................525

Indeks nazwisk i pseudonimów ..........533

Wykaz ilustracji ...........553


Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego