Osiedle Złodziejów (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Osiedle Złodziejów w Sosnowcu – jednostka osiedleńcza na pograniczu Pogoni-Rudnej i Milowic [1-3].

Zorganizowane przed I Wojną Światową, w rejonie skrzyżowania ulic Generała Stefana Grota-Roweckiego (Рудная / Rudna / Erzstrasse / Rudna / Beuthener Strasse / Rudna / Generała Karola Świerczewskiego) oraz Plonów (Далекая / Daleka / Fernstrasse / Daleka / Adlergasse / Daleka). Związane z Walcownią Milowicką („Aleksander” / „Milowice” / „Predom-Milmet” / „Prema-Milmet” / „Timken Polska” / „Vitkovice Milmet”) [2, 4-8].


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 5. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2000.

4. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

5. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

6. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.

7. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

8. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.