Miejsca Pamięci - Gmina Psary

Z WikiZagłębie

Ewidencja Miejsc Pamięci w gminie Psary

Ewidencja Miejsc Pamięci: 78/01

  • MP 78/01 - Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w walkach o wyzwolenie Psar 27 stycznia 1945 roku (U, CKMP KT/094) Lokalizacja: Psary, ul.Zwycięstwa (naprzeciw kościółka)