Michał Morawiec

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko Michał Morawiec
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -


Post. PWŚl. Micha³ MORAWIEC s. Franciszka i Magdaleny z Gryców, ur. 26 V 1902 w Zawierciu. Do PWOEl. przyjêty 1 VIII 1925. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. oewiêtoch³owickim w Komis. w Szarleju (do 1 X 1926) i Lipinach (do 4 II 1928), nastêpnie w pow. pszczyñskim na Post. w £aziskach OErednich oraz £aziskach Górnych (do 1 IX 1932), sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeoeniu 1939. Odzn. BMzaDS³. L. 023/2 (52), 2027.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego