Krystyna Olczyk

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Krystyna Olczyk
Krystyna Olczyk
Imię i nazwisko Krystyna Olczyk
Data i miejsce urodzenia 5 lutego 1951
Katowice
Zawód Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, profesor nauk medycznych, wykładowca akademicki

Krystyna Olczyk – prof. dr hab. n. med., Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Krystyna Olczyk została laureatką plebiscytu Dziennika Zachodniego na Człowieka Roku 2013 w Sosnowcu.

Prof. Krystyna Olczyk urodziła 5 lutego 1951 w Katowicach, gdzie ukończyła szkołę podstawową i II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. W latach 1968–1973 studiowała biologię, specjalność biochemia, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł i dyplom magistra biologii w zakresie biochemii uzyskała w roku 1973 na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Bronisławy Morawieckiej pracy pt. "Kwas rybonukleinowy z drożdży Saccharomyces cerevisiae".

Swoją karierę zawodową i naukową związała z Wydziałem Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Rozpoczęła ją w 1974r. od stanowiska asystenta, przechodząc wszystkie stopnie, aż do objęcia stanowiska Dziekana Wydziału w 2002r. Od 1975 roku jest mieszkanką Sosnowca.

Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych uzyskała w roku 1979, na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, na podstawie rozprawy pt.: "Wpływ diety miażdżycorodnej na metabolizm tkanki łącznej ściany naczyniowej aorty szczurów".

W 1990 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie biologii medycznej – biochemii, na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: Zmiany składników łącznotkankowych ludzkich lędźwiowych krążków międzykręgowych w przebiegu starzenia i w przypadkach wypadnięć jądra miażdżystego.

Tytuł naukowy profesora nauk medycznych uzyskała w roku 1998, natomiast w roku 2002 stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2002–2008 była przez dwie kadencje Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Od 2008r. do chwili obecnej jest Prorektorem ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W latach 1976–2011 prof. Olczyk była autorką lub współautorką 138 publikacji naukowych w czasopismach polskich i o zasięgu międzynarodowym.

Krystyna Olczyk została laureatką plebiscytu Dziennika Zachodniego na Człowieka Roku 2013 w Sosnowcu. Pani profesor została nominowana za wieloletnie działania związane z budową kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Krystyna Olczyk w plebiscycie otrzymała 3073 głosy.

Opracował: Piotr Dudała

źródło: Wikipedia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego