Kółko Rolnicze Dąbrowa Górnicza Okradzionów

Z WikiZagłębie

Kółko Rolnicze Dąbrowa Górnicza Okradzionów - Kółko Rolnicze działające na terenie Dąbrowy Górniczej. Celem Kółka rolniczego jest m.in.:

- Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych.

- Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.

- Obrona praw i interesów zawodowych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin.

- Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.

- Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.