Juliusz - Kazimierz Górniczy - Maczki - Ostrowy - Porąbka. Od tradycji do współczesności

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Juliusz Kazimierz Górniczy Maczki Ostrowy.jpg
Tytuł Juliusz - Kazimierz Górniczy - Maczki - Ostrowy - Porąbka. Od tradycji do współczesności
Rok wydania 2006
Miejsce wydania Dąbrowa Górnicza
Autor
Autor Grzegorz Pisalski, Łukasz Podlejski

Informacje:

Autor: Grzegorz Pisalski, Łukasz Podlejski

Wydawca: ADORE

ISBN 83-60392-01-3

Miejsce i rok wydania: Dąbrowa Górnicza, 2006

Ilość stron: 128

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 03 • Słowo wstępne

strona 08 • Recenzja

strona 09 • I. Ogólne informacje o dzielnicach i osiedlach

strona 09 • Bagienko

strona 09 • Balaton

strona 09 • Bobrek

strona 10 • Bory

strona 10 • Bór Porębski

strona 10 • Cieśle

strona 11 • Czarne Morze

strona 11 • Feliks

strona 11 • Grabocin

strona 12 • Granica

strona 12 • Juliusz

strona 13 • Kazimierz Górniczy

strona 14 • Maczki (Granica)

strona 17 • Maczki Stare

strona 18 • Niemce (Ostrowy Górnicze)

strona 19 • Palestyna

strona 20 • Pekin

strona 20 • Płuczka

strona 20 • Porąbka

strona 26 • Sołtysówka

strona 26 • Szmejka

strona 27 • Uroczysko

strona 27 • Węgroda

strona 27 • Zawodzie

strona 28 • II. Dzieje przemysłu

strona 34 • III. Budowa stacji impulsem rozwoju Maczek

strona 37 • IV. Powstanie Styczniowe - graniczne epizody

strona 39 • V. XX wiek - nowe czasy dla Porąbki i okolic

strona 46 • VI. Mroczne czasy II wojny światowej

strona 50 • VII. W Polsce Ludowej i III RP

strona 59 • VIII. Sport w Kazimierzu i okolicach

strona 62 • IX. Z dziejów kopalnianej orkiestry dętej

strona 65 • X. Historyczne kapliczkii krzyże

strona 67 • XI. Aneks - Opowieści folklorystyczne

strona 69 • O herbach Kazimierza i Porąbki słów kilka

strona 70 • Z opowiadań górniczych - Marian Kantor-Mirski

strona 76 • Bibliografia

strona 79 • Spis treści

strona 81 • Fotografie