Jerzy Abramski

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Jerzy Abramski
Jerzy Abramski
Imię i nazwisko Jerzy Abramski
Data i miejsce urodzenia 24 lipca 1940
Zawiercie
Zawód historyk
Jerzy Abramski

Jerzy Abramski - (ur. 24 lipca 1940 r. w Zawierciu) historyk, badacz kultury, autor szeregu wydawnictw na temat Zawiercia i Zagłębia Dąbrowskiego.

Edukacja

W latach 1959-1964 odbył studia historyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zakończone pracą magisterską pt. „Wyprawa króla Jana Olbrachta na Wołoszczyznę w roku 1497”. W 1974 roku ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach obroną pracy magisterskiej nt. „Prawna regulacja polityki zatrudnienia”. W styczniu 1980 r. obronił pracę doktorską pt. „Prawna pozycja rady zakładowej — przedstawicielstwa załogi w przedsiębiorstwie państwowym” w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Dorobek wydawniczy

Współautor takich pozycji jak: