Jan Nowakowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

1897 w Pop³awach.WWP w l. 1919–1923, st. sier¿.Wpolicji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim, m.in. na Post. w Szczekocinach pow. w³oszczowski i Charsznicy pow. miechowski. 10 IV 1937 skierowany zosta³ do Komis. w Kielcach i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeoeniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³. L. 020/1 (54), 5017.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego