Jan Musiał

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Jan Musiał
Imię i nazwisko Jan Musiał
Data i miejsce urodzenia 23 czerwca 1954
Sosnowiec
Zawód społecznik, Wielki Rycerz Rady Sosnowieckiej Zakonu Rycerzy Kolumba

Jan Musiał - (ur. 23 czerwca 1954r. w Sosnowcu).

Spis treści

Rodzina

Od najmłodszych lat rodzice wpajali mu fundament wiary w Boga i wierności wobec Niego, gdyż uważali, że to największy skarb z możliwych, jaki mógł od nich otrzymać. Od 18 grudnia 1975 r. żonaty. Żona Mariola. Jest ojcem trójki dzieci, córki Marzeny oraz synów Mariusza i Marcina. Jest dziadkiem Kuby.

Praca

Zatrudniony w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu na stanowisku Starszy Dyspozytor, działacz związkowy, członek K.Z NSZZ, Solidarność”, jako członek, następnie, wice-Przewodniczący K.Z. a ostatnią kadencje Przewodniczący K. Z. W obecnej kadencji członek Komisji Zakładowej.

Działalność społeczna

Jan Musiał jest również członkiem zwyczajnym bez uprawnień kombatanckich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział Sosnowiec. W 2013 r. wybrany w wyborach uzupełniających do Zarządu Okręgu Śląskiego ŚZŻAK w Katowicach na Funkcje Sekretarza. W obecnej kadencji 2018-2021 został wybrany na Wiceprezesa Okręgu Śląskiego ŚZŻAK

W styczniu 2012 r. wstąpił do Partii Prawo i Sprawiedliwość w Sosnowcu z pobudek czysto patriotycznych. Partii, Spadkobierczyni pamięci i dorobku Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dla którego Bóg Honor i Ojczyzna miały wielką wartość. Który jak nikt inny wcześniej docenił Żołnierzy AK, którzy swoje zdrowie i młode życie złożyli na ołtarzu walki o wolne i niezależne od ZSRR państwo polskie.

Aktywnie jest zaangażowany w pracę społeczną promująca, zdrowy i trzeźwy tryb życia na terenie miasta Sosnowiec. Od 1989 r. sympatyk a od 16 lat członek Stowarzyszenia Klubu Abstynenta, Ad-Astra. W latach 2009 r. – 2010 r. uczestniczy w pracach Komisji do współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołanej przy Prezydencie Miasta Sosnowiec.

W podziękowaniu za obronę godności, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz innych formacji funkcjonujących w strukturze PPP, walczących o niepodległość w okresie wojennym i powojennym oraz za inicjowanie Działalności Szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej na terenie woj. śląskiego uhonorowany przez Kapitułę ŚZŻAK dnia 24.11.2015r. Medalem Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Medalem Pamiątkowym 60 lecia Polskiego Państwa Podziemnego. Za wieloletnią pracę z młodzieżą szkolną, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania doceniony również przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Edukacji Narodowej.

Rycerz Kolumba

Jan Musiał jest członkiem Rady Sosnowieckiej Zakonu Rycerzy Kolumba nr. 15249 im. Św. Rafała Kalinowskiego od chwili jej powstania. Uważa, że to bratne stowarzyszenie nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu oparciem Ojcu Świętemu, biskupom i księżom, w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, a także staje zjednoczone w obronie wartości chrześcijańskich wobec ataków na rodzinę i niewinne życie ludzkie. W Radzie Sosnowieckiej w 2011 r. pełnił funkcję Powiernika Rady a w następnej kadencji, zastępcy Wielkiego Rycerza Rady. Posiada Trzeci stopień Charyzmatu Rycerzy Kolumba. W dniu 23 czerwca 2013 r. Jan Musiał zostaje wybrany na Wielkiego Rycerza Rady Sosnowieckiej. Jest otwarty na współprace ze wszystkimi, którzy gotowi są chronić prawa i godność człowieka, bronić życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i umożliwiają działanie służące wspólnemu dobru, zarówno pod względem materialnym, jak i moralnym. Od 2014 pozostaje Kustoszem Delegata Rejonowego.


Opracował: Piotr Dudała

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego