Jan Jelonek

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
****
****
Imię i nazwisko Jan Jelonek
Data urodzenia ****
Data śmierci ****
Zawód *****