IX Sesja Zagłębiowska

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

IX Sesja Zagłębiowska - IX Sesja Zagłębiowska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu 2010-09-09 | kategoria Kultura Dodał KP


Sosnowiecka Książnica serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką regionalną, na kolejną edycję Sesji Zagłębiowskiej – Architektura Zagłębia, która odbędzie się w dniach 16-17 września br. w gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Zegadłowicza 2/1 w Sosnowcu oraz we wnętrzach Pałacu Dietla przy ul. Żeromskiego 2 w Sosnowcu.

IX Sesja Zagłębiowska to kolejna inicjatywa Biblioteki służąca pogłębianiu świadomości historycznej oraz wzmacnianiu poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, integrująca różne środowiska – akademickie, nauczycieli, historyków, architektów, konserwatorów zabytków, muzealników, kulturoznawców, regionalistów i młodzieży szkolnej. Celem jest popularyzacja i lepsze wykorzystanie w turystyce zabytków zagłębiowskiej architektury (obronnej, sakralnej, poprzemysłowej, rezydencjonalnej i in., a także prezentacja współczesnych rozwiązań architektonicznych w regionie, pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu. W tym roku organizatorzy zaprosili do współpracy badaczy i znawców przedmiotu skupionych wokół placówek muzealnych Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Chorzowa oraz Wydziału Filologicznego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Ponadto uczestnicy Sesji będą mieć wyjątkową okazję do zwiedzenia wnętrz Pałacu Dietla – cennego zabytku architektury neobarokowej, który za sprawą ówczesnego właściciela, Stanisława Kulisia, po 13 latach prac remontowo-konserwatorskich został przywrócony dawnej świetności. Konferencja została dofinansowana przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach konkursu na zadanie publiczne pod nazwą „IX Sesja Zagłębiowska – Architektura Zagłębia”.


Program

16 września

Biblioteka Główna przy ul. Zegadłowicza 2/1

10.00 - wernisaż wystawy Grupy Fotograficznej Halo

10.45 - promocja publikacji

Pisarze z Zagłębia

Materiały VIII Sesji Zagłębiowskiej

11.00 - prezentacje multimedialne:

dr inż. arch. Tomasz Taczewski

Architektura społeczeństwa wiedzy - Muzeum Ziemi w dolinie Czarnej Przemszy

dr Dariusz Rozmus

O znaczeniu ołowiu w budownictwie w świetle ostatnich odkryć średniowiecznych hut srebra i ołowiu

mgr Damian Adamczak

Drewniana architektura z Zagłębia Dąbrowskiego

w chorzowskim skansenie

mgr Ewa Chmielewska

Osiedla robotnicze jako element pejzażu Sosnowca

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik

Moje wspomnienie o zagłębiowskich

"domowych progach", zagrodach i sanktuariach


17 września

Pałac Dietla przy ul. Żeromskiego 2

10.00 - prezentacje multimedialne:

prof. WST dr inż. arch. Jacek Owczarek

O konserwacji zabytków w Zagłębiu Dąbrowskim

mgr Ireny Kontny

Architektura kościołów Zagłębia Dąbrowskiego

do 1945 roku

mgr Jarosław Krajniewski

Zamki nad Przemszą

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda

Malarskie kreacje architektury w sztuce artystów

Zagłębia XX i XXI wieku

mgr inż. arch. Anna Syska

i mgr inż.arch. Agnieszka Woźniakowska

Oseidle robotnicze w Czeladzi-Piaskach

12.00 zwiedzanie wnętrz pałacowych


Organizator: • Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Współpraca: • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach • Pracownia Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach • Ewa i Stanisław Kulisiowie Kawiarnia Jana Michalika w Krakowie

Patronat medialny: • Polskie Radio Katowice • Tygodnik informacyjno-publicystyczny: „Wiadomości Zagłębia” • Magazyn społeczno-kulturalny: „Nowe Zagłębie” • Portal internetowy: zaglebie.info.pl • Portal internetowy: silesiakultura.pl • Portal internetowy: sosnowiec.pl

Serdecznie zapraszamy: 16-17 września. Wstęp wolny.

Informacja
Informacja
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego