Gromada Wojkowice Komorne

Z WikiZagłębie

Gromada Wojkowice Komorne – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972 [3][4]. Gromadę Wojkowice Komorne z siedzibą GRN w Wojkowicach Komornych utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie będzińskim w województwie stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 14/54 WRN w Stalinogrodzie (Katowicach) z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady

Wojkowice Komorne oraz kolonia Krzyżówka z dotychczasowej gromady Rogoźnik ze zniesionej gminy Bobrowniki w tymże powiecie<ref">Uchwała Nr 14/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu będzińskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 54)</ref>.

13 listopada 1954, po pięciu tygodniach, gromadę Wojkowice Komorne zniesiono w związku z nadaniem jej statusu osiedla[5], dla którego ustalono 27 członków osiedlowej rady narodowej[6] (18 lipca 1962 osiedlu Wojkowice Komorne nadano status miasta o nazwie Wojkowice[7]; 1 lutego 1977 Wojkowice stały się częścią Będzina [8] [9], a 1 stycznia 1992 odzyskały samodzielność[10]).

W dniu 9 marca 1953 roku na podstawie dekretu zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród, zaś województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie [11]. Po trzech latach w dniu 20 grudnia 1956 roku przywrócono miastu i województwu wcześniejsze nazwy [12] [13].

Przypisy

 1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
 2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
 5. Dziennik Ustaw 1954, nr 49, poz. 253}}
 6. Uchwała Nr 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 35)
 7. Dziennik Ustaw 1962, nr 41, poz. 188
 8. Dziennik Ustaw 1977 nr 3, poz. 13
 9. Dziennik Ustaw 1977, nr 3,poz. 15
 10. Dziennik Ustaw 1991, nr 115, poz. 497
 11. Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dziennik Ustaw 1953, nr 13, poz. 51).
 12. Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego
 13. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 269