Gromada Tąpkowice

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gromada Tąpkowice – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972 [3][4]. Gromadę Tąpkowice z siedzibą GRN w Tąpkowicach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie będzińskim w województwie stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 14/54 WRN w Stalinogrodzie (Katowicach) z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady Niezdara, Ossy i Tąpkowice ze zniesionej gminy Sączów w tymże powiecie[5]. Dla gromady ustalono 15 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1957 gromadę włączono do powiatu tarnogórskiego w tymże województwie[7].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy administracyjnej[8]. 1 stycznia 1973 w powiecie tarnogórskim utworzono gminę Tąpkowice, której siedzibę ulokowano jednak w pobliskich Ożarowicach, pozbawiając równocześnie Tąpkowic funkcji administracyjnych[9] (1 stycznia 1997, nazwę gminy zmieniono na właściwą jej siedzibie – gmina Ożarowice[10]). Należy tu nadmienić że siedziba zniesionej w 1950 roku gminy Ożarowice (w powiecie będzińskim) znajdowała się – odwrotnie – właśnie w Tąpkowicach [11].

W dniu 9 marca 1953 roku na podstawie dekretu zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród, zaś województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie [12]. Po trzech latach w dniu 20 grudnia 1956 roku przywrócono miastu i województwu wcześniejsze nazwy [13] [14].

Przypisy

 1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
 2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
 5. Uchwała Nr 14/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu będzińskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 54)
 6. Uchwała Nr 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 35)
 7. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 276
 8. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa 1971
 9. Uchwała Nr XX/99/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie katowickim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20 grudnia 1972 r., Nr. 12, Poz. 103)
 10. Dziennik Ustaw 1996, nr 155, poz. 761
 11. Dziennik Ustaw 1950, nr 3, poz. 24}}
 12. Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dziennik Ustaw 1953, nr 13, poz. 51).
 13. Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego
 14. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 269
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego