Gromada Glanów

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gromada Glanów – (od 29 II 1956 Gromada Sucha) dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972 [3][4]. Gromadę Glanów z siedzibą GRN w Glanowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie olkuskim i województwie krakowskim na mocy uchwały nr 28/IV/54 WRN w Krakowie z dnia 6 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Sucha, Glanów, Podchybie i Porąbka ze zniesionej gminy Jangrot w tymże powiecie[5]. Dla gromady ustalono 18 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

Gromadę Glanów zniesiono 29 lutego 1956 w związku z przeniesieniem siedziby GRN z Glanowa do Suchej i przemianowaniem jednostki na Gromada Sucha [7].


Przypisy

  1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
  2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
  5. Uchwała Nr 28/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu olkuskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)
  6. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu z dnia 30 września 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 40)
  7. Uchwała Nr 32/VII/55 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych i zmiany nazw gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 15 marca 1955 r., Nr. 3, Poz. 14)
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego