Feliks (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Feliks - osada będąca częścią Ostrów Górniczych. Właściwy rozwój osady wiąże się z przypadkowym odkryciem na jej terenie pokładów węgla kamiennego i pierwszą, odkrywkową kopalnią, którą założył tutaj w 1814 roku Feliks Walezjusz hr. Łubieński, minister sprawiedliwości i spraw zagranicznych w Księstwie Warszawskim, naddzierżawca ekonomii sławkowskiej po konfiskacie dóbr biskupich. Od jego imienia kopalnia została nazwana Feliks, a w ślad za nią przyległe do kopalni zabudowania.