Dzieje Ziemi Krakowskiej w wypisach

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Dzieje Ziemi Krakowskiej w wypisach.jpg
Tytuł Dzieje Ziemi Krakowskiej w wypisach
Rok wydania 1965
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Liczba stron 324
Format 175x245 mm
Autor
Autor Janina Bieniarzówna, Jan Małecki

Informacje:

Autor: Janina Bieniarzówna, Jan Małecki

Wydawca: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1965

Ilość stron: 324

Oprawa: twarda

Opis:

Spis treści:

strona 3 • Wstęp historyczno-geograficzny

Część pierwsza - Od początków państwa polskiego dp rozbiorów - opracował J. Małecki

strona 9 • Czasy najdawniejsze (od wspólnoty pierwotnej do okresu wczesnofeudalnego)

strona 9 • Ośrodek produkcyjny w okresie późnorzymskim

strona 12 • Państwo Wiślan

strona 14 • Kraków jako ośrodek gospodarczy w okresie wczesnofeudalnym

strona 17 • Rozdrobnienie feudalne (1138-1320)

strona 17 • Najstarsze osadnictwo na Podhalu

strona 20 • Zorganizowanie osady krakowskiej na nowych zasadach

strona 22 • Pierwszy najazd Tatarów (1241)

strona 24 • Początki górnictwa solnego (1251)

strona 25 • Lokacja Nowego Sącza (1292)

strona 27 • Przywilej handlowy Krakowa z 1306 r. Prawo składu

strona 30 • Bunt wójta Alberta

strona 32 • Monarchia stanowa (1320-1466)

strona 32 • Kraków stolicą zjednoczonego państwa Koronacja Władysława Łokietka

strona 34 • Zamki obronne w Małopolsce w XIV wieku

strona 36 • Założenie uniwersytetu przez Kazimierza Wielkiego (1364)

strona 40 • Odnowienie uniwersytetu w 1400 r.

strona 44 • Kupcy krakowscy na rynkach zachodniej Europy

strona 46 • Konfederacja Spytka z Melsztyna (1452)

strona 47 • Statut czeladzi rzemieślniczej w Tarnowie (1452)

strona 49 • Zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego (1461)

strona 56 • Sztuka gotyku

strona 58 • Demokracja szlachecka (1466-1606)

strona 58 • Początki humanizmu w Krakowie

strona 60 • Rozwój folwarków i ucisku pańszczyźnianego

strona 60 • Uchwała przeciw zbiegłym poddanym (1514)

strona 60 • Wprowadzenie przymusowej pańszczyzny

strona 62 • Ciężary feudalne chłopów

strona 64 • Górnictwo

strona 64 • Pożar w żupach wielickich w 1510 r.

strona 65 • Kopalnie podkrakowskie w oczach cudzoziemców

strona 67 • Suplika gwarków olkuskich z 1563 r.

strona 70 • Kraków ośrodkiem handlu

strona 72 • Powstanie fortun kupieckich

strona 76 • Hołd pruski 1525 r

strona 77 • Reformacja w ziemi krakowskiej

strona 77 • Arianie

strona 78 • Tumulty religijne

strona 80 • Wyjście żaków z Krakowa (1549)

strona 82 • Drukarstwo krakowskie

strona 86 • Włączenie do Korony księstwa zatorskiego i oświęcimskiego (1563)

strona 88 • Walka patrycjatu z pospólstwem (1578)

strona 92 • Architektura renesansowa w ziemi krakowskiej

strona 99 • Oligarchia magnacka (1606-1764)

strona 99 • Pospolite ruszenie województwa krakowskiego w wojnie z Turcją w 1621 r.

strona 104 • Walka Uniwersytetu Krakowskiego z jezuitami

strona 108 • Ordynacja szkoły parafialnej w Limanowej (1644)

strona 109 • Upadek znaczenia miast

strona 109 • Założenie jurydyki Wesoła Krakowem (1639)

strona 111 • Ciężary feudalne miasta Chrzanowa (1646)

strona 113 • Walka chłopów wsi Kasinka z dzierżawcą (1649)

strona 115 • Powstanie chłopskie na Podhalu (1651)

strona 116 • Uniwersał Kostki Napierskiego

strona 117 • Wyrok na przywódzców powstania

strona 118 • Najazd szwedzki 1665-1656 r.

strona 118 • Walka górali żywieckich

strona 122 • Konfederacja szlachty województwa krakowskiego

strona 123 • Zniszczenie miast po najeździe szwedzkim

strona 125 • Nierząd szlachecki. Zerwanie sejmiku proszowskiego w 1672 r

strona 127 • Zbójnictwo karpackie

strona 129 • Drugi najazd szwedzki w 1702 r

strona 132 • Edykt biskupa Szaniawskiego przeciw dysydentom (1725)

strona 135 • U schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej

strona 135 • Kraków i ziemia krakowska w obliczu konfederacji barskiej

strona 135 • Kraków pod węzłem konfederacji

strona 136 • Obrona Lanckorony (1771)

strona 136 • Handel Krakowa u schyłku XVIII w.

strona 138 • Rękodzieło fabryki sukiennej

strona 142 • Kołłątajowska projekt reformy Akademii Krakowskiej

strona 144 • Raport Kościuszki o zwycięstwie pod Racławicami

Część druga - Kraków i ziemia krakowska w dobie porozbiorowej (1795-1918) - opracowała Janina Bieniarzówna

strona 149 • Po trzecim rozbiorze

strona 149 • Szkoła w Tarnowie

strona 150 • Zajęcie Krakowa przez wojsko polskie w 1809 r.

strona 153 • Wolne Miasto Kraków (1815-1846)

strona 153 • Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa 1815 r.

strona 156 • Walka chłopska w Rzeczypospolitej Krakowskiej

strona 157 • Zajścia w Olszanicy

strona 158 • Chłopski odwet

strona 159 • Między liberalizmem a reakcją

strona 162 • Kraków - ośrodkiem życia konspiracyjnego

strona 164 • Powstanie krakowskie 1846 r.

strona 164 • Manifest Rządu Narodowego z dnia 22 lutego 1846 r

strona 166 • Dyktator do wszystkich Polaków umiejących czytać

strona 167 • Wypadki galicyjskie 1846 r.

strona 167 • Rzeź w Tarnowskiem

strona 169 • Powstanie chochołowskie

strona 170 • Wcielenie Wolnego Miasta Krakowa do Austrii

strona 173 • Ziemia krakowska po uwłaszczeniu chłopów

strona 173 • Zniesienie pańszczyzny przez władze austriackie

strona 174 • Rzemiosło galicyjskie w drugiej połowie XIX w

strona 177 • Początki fabryki Zieleniewskiego w Krakowie

strona 179 • Znaczenie gospodarcze Wisły

strona 180 • Początki kolei żelaznej

strona 182 • Kraków i ziemia krakowska wobec powstania styczniowego

strona 187 • Rządy Stańczyków

strona 190 • Ruch robotniczy i ludowy w Galicji Zachodniej

strona 190 • Zeznania Waryńskiego w procesie krakowskim 1880 r.

strona 193 • Ruch strajkowy w 1896 r.

strona 194 • Przebieg strajku robotników budowlanych w Tarnowie w 1896 r.

strona 196 • Nędza mieszkaniowa w Krakowie

strona 197 • Sukces Stronnictwa Ludowego w wyborach do sejmu 1895 r.

strona 199 • Galicja w obliczu rewolucji 1905 r.

strona 202 • Przed I wojną światową

strona 202 • Obcy kapitał w zagłębiu jaworznickim

strona 204 • Sytuacja galicyjskiego przemysłu żelaznego

strona 206 • Rolnictwo w powiecie chrzanowskim

strona 207 • Klęski elementarne

strona 209 • Emigracja zarobkowa

strona 211 • Znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego

strona 216 • "Młoda Polska"

strona 221 • Rola Zakopanego na przełomie XIX i XX wieku

strona 222 • Pierwsza wojna światowa

strona 222 • Pierwsza wojna światowa w oczach podkrakowskiego chłopa

strona 225 • Wzrost nastrojów rewolucyjnych pod wpływem rewolucji rosyjskiej

strona 226 • Rozkaz mobilizacyjny Komendy Wojsk Polskich w wyzwolonym Krakowie

Część trzecia - Druga Rzeczpospolita i okupacja hitlerowska - opracowała J. Bieniarzówna

strona 231 • W polsce międzywojennej

strona 231 • Sytuacja gospodarcza w Polsce w latach 1919-1923

strona 235 • Powstanie krakowskie 1923 r.

strona 240 • Infiltracja obcego kapitału do przemysłu

strona 243 • Budowa fabryki związków azotowych pod Tarnowem

strona 245 • Z życia postępowych organizacji studenckich na U.J.

strona 246 • Pierwsze lata Akademii Górniczej

strona 248 • Lata kryzysu

strona 248 • Sytuacja wsi

strona 251 • Handel okręgu krakowskiego w 1931 r.

strona 252 • Sytuacja w przemyśle i górnictwie

strona 255 • Próby walki z kryzysem

strona 256 • Zajścia w Sempericie w 1936 r.

strona 260 • Wzrost wpływu KPP na wsi

strona 262 • Strajki chłopskie

strona 264 • Uniwersytet wiejski im. Władysława Orkana w Szycach

strona 267 • Okupacja niemiecka (1939-1945)

strona 269 • Losy zabytków artystycznych Krakowa

strona 275 • Uniwersytet Jagielloński w czasie okupacji

strona 279 • Działalność AL w obwodzie krakowskim (1944)

Część czwarta - W Polsce Ludowej - opracowała J. Bieniarzówna

strona 282 • Wyzwolenie Krakowa

strona 286 • Odezwa stronnictw politycznych w sprawie Reformy Rolnej

strona 288 • Przebieg Reformy Rolnej w województwie krakowskim

strona 290 • Stan przemysłu po odejściu okupanta

strona 294 • Zadania Partii

strona 296 • Powstanie Nowej Huty

strona 298 • Budowa miasta Nowej Huty

strona 302 • Pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 1

strona 304 • Rozwój powiatu olkuskiego w Polsce Ludowej

strona 307 • Region krakowski na tle kraju

strona 313 • Rozpoczęcie centralnych obchodów 600-lecia nauki polskiej

strona 317 • Spis ilustracji

strona 320 • Spis map

strona 321 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego