Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego (2)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Ksiazka.jpg
Tytuł Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego (2)
Rok wydania 1978
Miejsce wydania Warszawa, Kraków
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

ISBN

Miejsce i rok wydania: Warszawa, Kraków 1978

Ilość stron: 574

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 07 •

strona 11 •

strona 16 •

strona 29 •

SPIS TREŚCI

MIĘDZY WOJNAMI ŚWIATOWYMI Ziemia olkuska w niepodległej Polsce (1918—1939) — Mieczysław Markowski Odzyskanie niepodległości.............. 7 Granice. Obszar. Ludność powiatu........... 10 Władze miejskie i powiatowe. Ustrój miast 1 gmin...... 18 Stosunki gospodarcze i społeczne............ 22 Życie polityczne................ 44 Postawy polityczne społeczeństwa podczas wyborów do Sejmu 1 samo­rządu terytorialnego . .................. 44 Ruch robotniczy................ 66 Ruch ludowy...... ........ 87 Partie prawicowe ............. 91 Obóz rządowy . ............. 94 Organizacje młodzieżowe ............ 95 Oświata i kultura......,......... 100 Zdrowie i wypoczynek....., ...... 118 W OKRESIE WOJNY I OKUPACJI W czasach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej — Ryszard Kolodziejczyk Działania wojenne w 1939 roku............ 127 Początki okupacji i zmiany administracyjne . ....... 136 Eksploatacja gospodarcza miast i wsi........... 147 Terror sądowo-policyjny .... ........ 169 Szkolnictwo................. 182 Walka podziemna z okupantem — ruch oporu........ 190 W POLSCE LUDOWEJ (1945—1975) W okresie odbudowy 1945—1948 — Ryszard Kolodziejczyk Narodziny i początki kształtowania władzy ludowej....... 225 Organizacje młodzieżowe. Liga Kobiet.......... 257 Olkuskie w okresie zjednoczenia partii robotniczych...... 266 Olkuskie w latach 1949—1974 — Ryszard Kolodziejczyk....... 275 Rozwój przemysłu — Ryszard Kołodziejczyk Po wyzwoleniu................. 295 Rozbudowa przemysłu w latach 1949—1974.........304 Rzemiosło — Feliks Kiryk ................ 335 Rolnictwo — Feliks Kiryk............... 341 Oświata i szkolnictwo — Feliks Kiryk Uwagi ogólne.................361 Wydział Oświaty................ 362 Szkolnictwo podstawowe..............365 Szkolnictwo średnie ogólnokształcące........... 380 Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu........... 380 Liceum Ogólnokształcące w Pilicy........... 381 Liceum Ogólnokształcące w Skale........... 383 Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu......... 384 Szkolnictwo średnie zawodowe............ 386 Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olkuszu . 387 Technikum Leśne w Ojcowie............ 389 Technikum Chemiczne Ministerstwa Przemysłu Chemicznego im. Jędrze­ja Sniadeckiego w Wolbromiu............ 391 Zespół Szkół Zawodowych CRS w Olkuszu........ 392 Zespół Szkół Zawodowych przy OFNE.......... 396 Zespół Szkół Budowlanych w Olkuszu..........398 Zespół Szkół Zawodowych Kombinatu Górniczo-Hutniczego ,,BolesIaw" w Bukownie.................399 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kluczach.........402 Oświata rolnicza . . ............403 Przedszkola..................405 Sprawy opiekuńczo-wychowawcze............407 Oświata dorosłych................408 Budownictwo szkolne...............413 Nauczycielski ruch związkowy.............415 Stosunki kulturalne — Feliks Kiryk............. 421 Biblioteki.................. 422 Domy kultury. Świetlice. Kluby. Kina.......... 425 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Olkuskiej i doroczne powiatowe imprezy kulturalne.................. 430 Muzeum w Pieskowej Skale............. 436 Muzeum PTTK w Olkuszu.............. 438 Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego......... 441 Muzeum PTTK w Ojcowie.............. 443 Ochrona zdrowia i opieka społeczna — Czesław Michalski....... 445 Sporl w powiecie olkuskim — Czesław Michalski......... 453 Turystyka — Czesław Michalski.............. 461 Ziemia olkuska w literaturze pięknej — Wiesława Fijałkowska..... 465 Zabytki sztuki regionu olkuskiego — Marian Kornecki........ 475 Perspektywy rozwoju Olkusza — Maciej Postolski......... 523 INDEKS NAZWISK — opracowanie Marta Stachowska.......... 531 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH — opracowanie Maria Stachowska...... 561

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego