Czeladź na dawnej reklamie (katalog)

Z WikiZagłębie

Czeladź na dawnej reklamie (katalog) - katalog przedstawia zbiór reklam i afiszy firm, zakładów i wydarzeń, które działały i miały miejsce na terenie miasta Czeladź. Są to najczęściej reklamy prasowe - pochodzące z różnych wydawnictw i publikacji.

Reklama prasowa Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego "Saturn" z lat 30-tych XX wieku

Do 1914 roku

Fabryki i zakłady przemysłowe

Małe zakłady i rzemiosło

Sklepy i hurtownie

Gastronomia i rozrywka

Instytucje i urzędy

Pozostałe

Lata 1918 - 1939

Fabryki i zakłady przemysłowe

Małe zakłady i rzemiosło

Sklepy i hurtownie

Gastronomia i rozrywka

Instytucje i urzędy

Pozostałe

Lata 1945 - 1949

Fabryki i zakłady przemysłowe

Małe zakłady i rzemiosło

Sklepy i hurtownie

Gastronomia i rozrywka

Instytucje i urzędy

Pozostałe


Masz dawne reklamy firm działających kiedyś na obszarze Czeladzi? Możesz dodać je tutaj