Bugaj (Dąbrowa Górnicza)

Z WikiZagłębie

Bugaj – najmniejsza kolonia Dąbrowy Górniczej o powierzchni 0,62 km2, położona w kierunku północno-wschodnim od centrum miasta. Przed wojną należał do gminy Łazy, a później do Tucznawy.

Przyłączony do Dąbrowy Górniczej w 1977 r. Po II wojnie światowej grunty orne podzielono na działki. Znaczną część gruntów ornych początkowo dzierżawił, a później zakupił Stanisław Dudzik. Obok zabudowań dworskich rodziny Dobrowolskich znajdują się okazałe drzewa uznane za pomniki przyrody.

Galeria