Bronisław Julian Bartkiewicz

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data i miejsce urodzenia ??? ???
???
Data i miejsce śmierci ???
???
Miejsce spoczynku ???
Zawód Lekarz

BARTKIEWICZ BRONISŁAW JULIAN MIKOŁAJ --:.

Urodził się 13 lutego 1876 r. w Warszawie, tam ukończył gimnazjum, dyplom lekarski cum eximia lande na Uniwersytecie Warszawskim w 1899 r. Chirurg i historyk medycyny, specjalizował się w chirurgii w Szpitalu Wolskim i Szpitalu św. Rocha w Warszawie. W 1906 r. został ordynatorem Oddziału Chirurgicz- nego Szpitala Towarzystwa Akcyjne- go "zawiercie" w Zawierciu, a nastę- pnie jego dyrektorem. W czasie I wojny światowej pracował w Zawierciu i Piotrkowie Trybunalskim w szpitalu wojskowym. W 1919 r. przeniósł się do Zagłębia obejmując szpital War- szawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla w Niemcach (dziś Ostrowy Gómicze dz. Sosnowca). W roku 1920 powrócił do Zawiercia, tam został lekarzem i dyrektorem Szpitala fabryki "Huldschinki" do przejścia na emery- turę w 1937 r. Wyprowadził się do Warszawy (Żoliborz). Był członkiem Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego, w 1920 r. jego prezesem, wygłosił 12 odczytów na jego posiedzeniach, ogłosił drukiem, również w piśmien- nictwie niemieckim, wiele prac, w tym z dziedziny chirurgii i historii medy- cyny. W 1932 r. nadano mu godność Honorowego Członka Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego. Znał dobrze język francuski, niemie- cki, angielski, rosyjski, łacinę i grekę. Homera czytał w oryginale, z francu- skiego przetłumaczył powieść "Mały Książę ". Zmarł 23 marca 1940 r., po- chowany na cmentarzu Powązko- wskim (kw. 186).

Opracował EMILIAN KocoT. Źródła: PIOTR SZARFJKO - "Słownik Lekarzy PolskichXlX wielal ", t. II, str. 13, Warszawa 1991 r.;"Pamiętnik XXV -letniej działalności i obchodu Jubileuszu Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego ", Sosnowiec 1933.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego