Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945–1948)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Tytuł Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945–1948)
Rok wydania 2014
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych Instytut Historii
Liczba stron 316
Autor
Janusz Mokrosz
Strona internetowa


Informacja

Autor: Janusz Mokrosz

Wydawca: Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2014

Liczba stron: 316

Opis:

Spis treści:

strona 4 • Wykaz skrótów

strona 7 • Wstęp

strona 16 • W polskim ruchu komunistycznym przed 1945 rokiem

strona 18 • Dzieciństwo i lata młodości Aleksandra Zawadzkiego

strona 35 • Działalność w Związku Młodzieży Komunistycznej i Komunistycznej Partii Polski

strona 60 • Lata 1939-1943 - obywatel państwa radzieckiego

strona 68 • Od górnika do generała. Zawadzki, a polskie środowisko komunistyczne po 1943 roku

strona 90 • Doświadczenia działacza komunistycznego w polityce administracyjnej wojewody śląskiego

strona 90 • Okoliczności przybycia Aleksandra Zawadzkiego na Górny Śląsk

strona 95 • Polityka personalna pierwszego komunistycznego wojewody śląskiego

strona 119 • Zawadzki wobec problemu stacjonowania Armii Czerwonej w województwie śląskim

strona 126 • Zawadzki a kwestia autonomii śląskiej

strona 134 • Zawadzki a konflikt graniczny z Czechosłowacją

strona 142 • Stosunek Zawadzkiego do problematyki gospodarczej

strona 150 • Polityka oświatowa wojewody

strona 156 • Stosunek Zawadzkiego do problematyki kulturalnej

strona 163 • W walce o „odniemczanie” i „repolonizację” województwa

strona 163 • Polska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku po 1945 roku

strona 165 • Zawadzki a polscy Górnoślązacy - akcja rehabilitacyjna

strona 182 • Stosunek Zawadzkiego do rodzimych mieszkańców Śląska Opolskiego - akcja weryfikacyjna

strona 198 • Stosunek Zawadzkiego do ludności niemieckiej - akcja wysiedlenia Niemców

strona 216 • Zawadzki a system obozowy działający na obszarze województwa śląskiego po II wojnie światowej

strona 232 • Usuwanie pozostałości języka niemieckiego i kultury niemieckiej - polityka „repolonizacyjna” Zawadzkiego

strona 253 • Zawadzki a problem repatriantów, przesiedleńców i reemigrantów

strona 263 • W Katowicach i w Warszawie. Udział Zawadzkiego w powojennym życiu politycznym

strona 263 • Przywódca czy działacz partyjny w województwie śląskim?

strona 272 • Referendum i wybory do Sejmu Ustawodawczego

strona 281 • Powrót w szeregi centralnych gremiów decyzyjnych

strona 297 • Zakończenie

strona 303 • Wykaz źródeł i literatury

strona 316 • Aneks


Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego