Adolf Ingster

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ???1861
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

lNGSTER ADOLF

Dr med. Urodził się 12 maja 1891 r. w Będzinie. Szkołę średnią ukończył w Sosnowcu, studia lekar- skie w Krakowie. Specjalizował się w neurologii w klinikach wiedeńskich. W roku 1922 osiadł w Sosnowcu, gdzie pozostawał aż do roku 1939, pracując jako neurolog w lecznictwie społecznym oraz prywatnie. Lata woj- ny 1939-1945 spędził w Rumunii. W roku 1945, wierny swoim pacjentom, wśród których cieszył się dużym szacunkiem i miłością, powrócił do Sosnowca, wznawiając swą działal- ność neurologiczną i kontynuując ją aż do śmierci. Zmarł w Warszawie 13 lipca 1956 r. Pochowany został w Sosnowcu. W ostatnich latach brał czynny udział w pracach Poradni Przeciwalkoholowej, poświęcając się problemom zwalczania alkoholizmu. W sferze jego zainteresowań leżały również nerwice i ich leczenie psycho- terapią oraz hipnozą. Opublikował kilka prac, ostatnio pracę pt.:" O skute- czności leczenia nerwic hipnozą przedłużoną według systemu WE. Rożnowa w Moskwie". Skromny, pracowity, oddany całkowicie chorym, mimo trudnych warunków prowincjonalnych pogłę- biał swe wiądomości i miał ambicje naukowe.

Opracował EMILIAN KoCOT. Źródła:HERMAN W.: Dr med. Adolf Ingster (wspomnienie pośmiertne), Neurol., Neurochir. i Psychiatria Pol., t.7,nr3,1957.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego