27 września

Z WikiZagłębie

1262

  • Dokumentem wydanym w Czeladzi, Władysław, książę Opola potwierdził sprzedaż udziału we wsi Milowice na rzecz klasztoru w Henrykowie przez braci Bogusza i Pawła Brukalich. Jako jeden ze świadków w tym akcie wymieniony jest Stephanus – rector ecclesie z Czeladzi

1957

  • Do Muzeum Zagłębia w Będzinie przybyła międzynarodowa delegacja muzeologów która zwiedziła także odbudowany zamek. Członkowie delegacji reprezentowali takie kraje jak: Belgia, Czechosłowacja, NRD, Francja, Rumunia, Węgry. Wśród gości znajdowali się także dr Van de Hagen, prezes UNESCO i dr G. Riviera, prezes ICOM. Delegacji polskiej przewodzili prof. dr Zachwatowicz oraz prof. dr Lorens.

1988

2000

  • Podczas Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze w ramach promocji Miasta Sosnowca wystąpił sosnowiecki chór Sempre Cantabile
  • Uroczyście otwarto zmodernizowany budynek Dworca Kolejowego-Sosnowiec Główny w uroczystości uczestniczył Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski

2008