22 lutego

Z WikiZagłębie

1863

  • Powstańcy Styczniowi tracą Dąbrowę na rzecz Rosjan

1890

1922

  • Uruchomiono trzy pierwsze linie autobusowe w Sosnowcu

1932

1949

  • Wykonano karę śmierci na Fridrichu Kuczyńskim, zbrodniarzu wojennym, kierowniku referatu ds.żydowskich przy Specjalnym Pełnomocniku Reichsfurera SS i Szefa Policji ds. zatrudnienia Obcych Narodowości na terenie Zagłębia Dąbrowskiego

1963

1964

1981

1999

  • Wizyta w Sosnowcu ambasadora USA w Polsce - Daniela Frieda i Konsula Generalnego - Francisa Scanlana

2011