1885

Z WikiZagłębie

25 stycznia

  • Uruchomiono kolej Iwanogrodzko-Dąbrowską

24 lutego

8 kwietnia

  • W Woli Rogowskiej urodził się Józef Boksa, urzędnik państwowy, starosta będziński

10 czerwca

21 grudnia