1869

Z WikiZagłębie

26 stycznia

  • Sprzedaż czeladzkiego folwarku plebańskiego adwokatowi Ludwikowi Kozłowskiemu, wkrótce potem powstaje kopalnia węgla "Saturn"

1 czerwca

  • Na mocy ukazu carskiego Żarnowiec utracił prawa miejskie