1792

Z WikiZagłębie

7 stycznia

  • W Rzymie urodził się Henryk Marconi, architekt włoskiego pochodzenia (od 1822

w Polsce), jeden z najwybitniejszych i najbardziej płodnych polskich architektów pierwszej połowy XIX wieku. Jego dziełem są budynki sosnowieckich dworców: Sosnowiec Główny  i Maczki

27 kwietnia

  • Król Stanisław August wydał dokument potwierdzający wszystkie dotychczasowe przywileje nadane Siewierzowi przez biskupów krakowskich oraz nadaje przywilej na mocy, którego Czeladź otrzymuje status wolnego miasta Rzeczypospolitej