16 września

Z WikiZagłębie

1861

1917

1966

1967

  • W Sosnowcu następuje odsłonięcie Pomnika Czynu Rewolucyjnego według projektu Heleny i Romana Huzarskich oraz Witolda Cęckiewicza. W uroczystości z udziałem I sekretarza Władysława Gomułki uczestniczy 500 tys. osób. Miasto udekorowane zostaje Orderem Sztandaru Pracy I klasy

1968

1981

2004

  • W wyremontowanym budynku po Łaźni Miejskiej przy ul.Legionów w Sosnowcu rozpoczyna działalność Centrum Edukacji i Wychowania KANA

2017

  • Odbył się I Zagłębiowski Spływ Kajakowy rzeką Biała Przemsza na odcinku Sławków-Sosnowiec (Maczki)