12 maja

Z WikiZagłębie

1809

  • W Warszawie urodził się Hieronim Łabęcki historyk górnictwa i hutnictwa polskiego, autor opisów ziemi zagłębiowskiej i jej bogactw naturalnych, leksykograf

1935

2008

  • Rozpoczyna się proces restrukturyzacji firm z grupy Buczek przez firmę Severstallat Silesia

2012

  • W Będzinie na Górze św. Doroty odbyła się impreza "Warkocz św. Doroty", podczas której wybierano zagłębiowski produkt regionalny

2013

  • W Sosnowcu odbył się III Zagłębiowski Marsz Rotmistrza Pileckiego