Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy.jpg
Tytuł Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Będzin
Wydawca Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Będzinie
Liczba stron 321
Autor
Autor praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Ciepieli

Informacje:

Autor: praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Ciepieli

Wydawca: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Będzinie

ISBN 83-87543-51-9

Miejsce i rok wydania: Będzin, 2004

Ilość stron: 321

Opis:

Książka „Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy” ma 321 stron i 125 ilustracji. Posiada recenzję napisaną przez prof. dr hab. Kamilę Termiińską.

W czterech częściach tej książki opisano historię Żydów zagłębiowskich i okolicy (Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gołonóg, Grodziec, Klimontów, Kromołów, Łagisza, Modrzejow, Olkusz, Sławków, Siewierz, Strzemieszyce, Sosnowiec, Zawiercie, Zagórze, Ząbkowice, Wojkowice oraz miejscowości w gminie Bobrowniki: Bobrowniki, Dobieszowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia; w gminie Mierzęcice: Przeczyce; w gminie Psary: Góra Siewierska, Gródków, Psary, Sarnów, Strzyżowice). W części I książki podano podstawowe wiadomości o narodzie żydowskim, w części II opisano historię Żydów w wybranych miejscowościach, w części III podano zarys wiadomości o organizacjach, szkolnictwie, życiu literackim, sporcie i poezji Żydów i o Żydach, a wreszcie w części IV pracy opisano martyrologię Żydów w czasie II wojny światowej.

W zakończeniu książki zamieszczono relację prezesa Fundacji „Jona" w Będzinie, Adama Szydłowskiego, o kontaktach z Żydami zagłębiowskimi.

Spis treści:

strona 11 • Wstęp

strona 15 • Recenzja wydawnicza prof, dr hab. K. Termińskiej

strona 17 • Część I. Podstawowe wiadomości

strona 19 • 1. Wiadomości z historii narodu żydowskiego

strona 22 • 2. Podstawowe wiadomości o życiu Żydów

strona 22 • 2.1. Słownik pojęć

strona 25 • 2.2. Słownik kultury żydowskiej

strona 25 • 2.3. Święta żydowskie

strona 27 • 2.4. Tradycje i kuchnia żydowska

strona 28 • 2.5. Religia

strona 31 • 2.6. Sąd żydowski

strona 33 • 3. Wiadomości o Żydach w Zagłębiu Dąbrowskim przed 1939 r

strona 33 • 3.1. Po raz pierwszy na ziemiach polskich

strona 34 • 3.2. Początki osiedlania się Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim

strona 35 • 3.3. Będzin - główna siedziba Żydów zagłębiowskich

strona 36 • 3.4. Okres do upadku Rzeczypospolitej w 1795 r.

strona 37 • 3.5. W okresie Królestwa Polskiego

strona 38 • 3.6. W fazie kapitalizmu

strona 41 • Część II. Żydzi w wybranych miejscowościach Zagłębia Dąbrowskiego

strona 43 • 1. Będzin

strona 43 • 1.1. Początki i rozwój osadnictwa

strona 49 • 1.2. Gmina żydowska

strona 53 • 1.3. Synagoga

strona 56 • 1.4. Cmentarz

strona 61 • 1.5. Zajęcia

strona 64 • 2. Czeladź

strona 64 • 2.1. Osadnictwo

strona 67 • 2.2. Zajęcia

strona 69 • 2.3. Gmina żydowska

strona 70 • 2.4. Synagoga

strona 72 • 2.5. Kirkut

strona 75 • 3. Dąbrowa Górnicza

strona 75 • 3.1. Pierwsze wiadomości

strona 76 • 3.2. Rozwój społeczności żydowskiej

strona 78 • 3.3. Działalność gospodarczo-przemysłowa

strona 80 • 3.4. Szkolnictwo i oświata

strona 80 • 3.5. Życie społeczno-polityczne

strona 81 • 4. Gołonóg

strona 81 • 5. Grodziec

strona 81 • 5.1. Historycy nie zapisali

strona 82 • 5.2. Mieszkali i pracowali

strona 88 • 5.3. Bóżnica i getto

strona 89 • 6. Klimontów

strona 89 • 6.1. Początki osadnictwa

strona 90 • 6.2. Źródła utrzymania

strona 91 • 6.3. Bóżnica

strona 92 • 7. Kromołów

strona 92 • 7.1. Z historii instytucji i samorządu żydowskiego

strona 93 • 7.2. Synagoga i kirkut

strona 95 • 7.3. Rozbudowa i upadek

strona 96 • 7.4. Rzemiosło, Handel, usługi

strona 97 • 7.5. Stowarzyszenie żydowskie

strona 98 • 8. Łagisza

strona 98 • 8.1. Mieszkał i już w XIX w.

strona 99 • 8.2. Zajęcia łagiskich Żydów

strona 101 • 9. Modrzejów

strona 103 • 10. Olkusz

strona 103 • 10.1. Początki osadnictwa

strona 105 • 10.2. Gmina żydowska

strona 106 • 10.3. Żydzi w okresie upadku Olkusza, II połowa XVII w

strona 107 • 10.4. Żydzi w zaborach i po odzyskaniu niepodległości

strona 108 • 10.5. Synagoga

strona 109 • 10.6. Cmentarze żydowskie

strona 112 • 11. Siewierz

strona 112 • 11.1. Opóźnione osiedlanie

strona 113 • 11.2. Zajęcia

strona 115 • 11.3. Synagoga i cmentarz żydowski

strona 116 • 12. Sławków

strona 116 • 12.1. Osadnictwo ludności żydowskiej

strona 119 • 12.2. Gmina żydowska

strona 123 • 12.3. Pierwsze dni II wojny światowej

strona 125 • 13. Strzemieszyce

strona 125 • 13.1. Początki i rozwój osadnictwa

strona 129 • 13.2. Cmentarz

strona 131 • 13.3. Zajęcia

strona 132 • 13.4. Przeżyli

strona 134 • 14. Sosnowiec

strona 136 • 14.1. Początki osadnictwa

strona 139 • 14.2. Gmina żydowska

strona 145 • 14.3. Żydowskie przedsięwzięcia gospodarcze i inne

strona 152 • 14.4. Służba zdrowia i szkoły

strona 153 • 15. Zawiercie

strona 153 • 15.1. Pierwsze dokumenty

strona 155 • 15.2. Gmina żydowska

strona 156 • 15.3. Źródła utrzymania

strona 157 • 15.4. Stowarzyszenia żydowskie

strona 158 • 16. Zagórze

strona 159 • 17. Ząbkowice

strona 159 • 17.1. Żyli i pracowali

strona 161 • 17.2. Czas II wojny światowej

strona 162 • 18. Wojkowice

strona 162 • 18.1. Początki i rozwój osadnictwa

strona 164 • 18.2. Zapamiętano żydowskich mieszkańców

strona 169 • 19. W gminie Bobrowniki

strona 169 • 19.1. Bobrowniki.

Strona 171 • 19.2. Dobieszowice

strona 172 • 19.3. Rogoźnik

strona 173 • 19.4. Sączów

strona 173 • 19.5. Siemonia

strona 174 • 20. W gminie Mierzęcice

strona 174 • 20.1. Nieco informacji

strona 174 • 20.2. Przeczyce

strona 176 • 21. W gminie Psary

strona 176 • 21.1. Góra siewierska

strona 178 • 21.2. Gródków

strona 179 • 21.3. Psary

strona 179 • 21.4. Sarnów

strona 181 • 21.5. Strzyżowice

strona 183 • Część III. Żydzi w walce i literaturze

strona 185 • 1. Organizacje patriotyczne

strona 185 • 1.1. Jakub Jatan, rabin - patriota

strona 186 • 1.2. Udział Żydów w powstaniu styczniowym w Zagłębiu

strona 187 • 1.3. Żydzi w Legionach

strona 188 • 1.4. Żydzi zagłębiowscy w wojnie (1939-1945)

strona 191 • 2. Organizacje - towarzystwa dobroczynne

strona 193 • 3. Sport młodzieży żydowskiej

strona 197 • 4. Życie literackie, plastyczne, muzyczne

strona 197 • 4.1. Życie wybranych jednostek

strona 201 • 4.2. Nurt żydowski w literaturze

strona 202 • 4.3. Czas okupacji

strona 204 • 5. Prasa żydowska w Zagłębiu

strona 204 • 5.1. Z Historii Psar

strona 206 • 5.2. O Czeladzi w „Jidysz”

strona 207 • 6. Poezja Żydów i o Żydach

strona 207 • 6.1. Żydzi w poezji polskiej

strona 215 • 6.2. Poezja o Żydach

strona 236 • 7. Szkolnictwo

strona 236 • 7.1. Z historii szkolnictwa podstawowego

strona 237 • 7.2. Szkolnictwo średnie w Będzinie

strona 239 • 7.3. Raz jeszcze o gimnazjum „Jawne”

strona 243 • Część IV. Holokaust

strona 245 • 1. Pojęcie holocaustu

strona 245 • 2. Holocaust w wybranych miejscowościach

strona 245 • 2.1. Będzin

strona 253 • 2.2. Czeladź

strona 255 • 2.3. Dąbrowa Górnicza

strona 257 • 2.4. Klimontów

strona 258 • 2.5. Łagisza

strona 259 • 2.6. Olkusz

strona 261 • 2.7. Siewierz

strona 262 • 2.8. Sławków

strona 263 • 2.9. Sosnowiec

strona 271 • 2.10. Strzemieszyce

strona 272 • 2.11. Wojkowice

strona 272 • 2.12. Zawiercie

strona 276 • 3. Powroty do korzeni, spotkania, wystawy i sympozja

strona 276 • 3.1. Będzin

strona 285 • 3.2. Czeladź

strona 286 • 3.3. Dąbrowa Górnicza

strona 286 • 3.4. Sławków

strona 288 • 3.5. Sosnowiec

strona 291 • 3.6. Strzemieszyce

strona 293 • 4. Światowy Związek Żydów Zagłębiowskich

strona 294 • Zakończenie

strona 301 • Literatura

strona 321 • Sponsorzy monografii o Żydach w Z, D. i okolicy

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego