Żarki

Z WikiZagłębie
Żarki
Województwo śląskie
Powiat myszkowski
Strona internetowa miasta
(Foto: Grzegorz Onyszko)

Żarki - miasto w powiecie myszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żarki.

W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do woj. częstochowskiego.

Prawa miejskie uzyskały przed 1382 rokiem. Utraciły je po powstaniu styczniowym i odzyskały dopiero po II wojnie światowej.

Nazwa miejscowości

Nazwa Żarki ma pochodzić z czasów pogańskich, gdy, na tym miejscu stały żary czyli stosy drzewa, na których palono ciała zmarłych. Mniej prawdopodobnie brzmi inna wersja, że jeden z Myszkowskich, pan tych włości, zezwolił arendarzowi na postawienie domu zajezdnego tuż przy trakcie. Żona arendarza miała imię Sara, a że ją nazywano Sarką, stąd miały powstać Żarki.

Historia

Piotr Steinkeller

Dawniej Żarki stały gdzie indziej, gdy jednak ludność w roku 1661 wymarła od moru, Jan Męciński założył miasto na innym miejscu. Już w XIV wieku. Młyny żareckie z woli Władysława ks. Opolskiego płaciły dziesięcinę klasztorowi na Jasnej Gorze. W XVI wieku właścicielami Żarek byli Myszkowscy, po nich Korycińscy, a od wieku XVII do 1829 r. Męcińscy herbu Poraj. Następnym dziedzicem tych włości był Piotr Steinkeller jeden z najbardziej zasłużonych przemysłowców i najzdolniejszych organizatorów przemysłu w Zagłębiu. Steinkeller założył w Żarkach kuźnię, warsztaty mechaniczne, fabrykę maszyn, naczyń kuchennych oraz młyn parowy. Wyrabiano tu słynne w całym kraju karetki pocztowe, nazywane popularnie steinkellerkami.

We dworze żareckim naówczas jeszcze drewnianym, u Korycińskich bawiła Maria Ludwika, małżonka Władysława IV, a i sam król z dworem bywał w gościnie u Korycińskich.

Bitwy pod Żarkami
W 1712 r. rozegrała się pod Żarkami bitwa między stronnikami Stanisława Leszczyńskiego, a Augusta II Sasa.

W 1809 r. Żarki były punktem zbornym wojsk narodowych, Jan Męciński bowiem został z dyspozycji ks. Józefa Poniatowskiego naczelnikiem sił zbrojnych powiatów: lelowskiego, częstochowskiego i pilickiego.

Powstanie styczniowe

Mapa powiatu będzińskiego w guberni piotrkowskiej z lat 1867-1914. Po powstaniu styczniowym powiat olkuski został rozdzielony, część wschodnia z Olkuszem weszła w skład gub. kieleckiej, zachodnia w skład gub. piotrkowskiej. Żarki widoczne w północnej części powiatu

W roku 1863 niedaleko Żarek pod wsią Jaworznikiem rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew postania. 24 kwietnia 1863 r. oddział Mossakowskiego, dążący od Krakowa przez powiat olkuski w okolice Częstochowy, by połączyć się z oddziałem Oksińskiego, został zaatakowany przez 3 kompanie wojska rosyjskiego. Powstańcy ponieśli klęskę. Z obu stron straty wyniosły ponad stu zabitych i rannych.

Zabytki

Szlaki turystyczne

Dzielnice i osiedla

Wykaz ulic

 • Chabrów
 • Jagodowa
 • Kościuszki Tadeusza
 • Bratków
 • Plater Emilii
 • Żeromskiego Stefana
 • Kukuczki Jerzego
 • Norwida Cypriana Kamila
 • Nadrzeczna
 • Olsztyńska
 • Reja Mikołaja
 • Myszkowska
 • Wierzbowa
 • Długa
 • Malinowskiego Bronisława
 • Chopina
 • Prosta
 • Topolowa
 • Staffa Leopolda
 • Koziegłowska


 • Wąska
 • Zielona
 • Słowackiego Juliusza
 • Kościelna
 • Tulipanów
 • Łąkowa
 • Źródlana
 • Ogrodowa
 • Konwalii
 • Stary Rynek
 • Steinkellera
 • Wschodnia
 • Kopernika Mikołaja
 • Chryzantem
 • Czarka
 • Krzywa
 • Moniuszki Stanisława
 • Targowa
 • Orzeszkowej Elizy
 • Dworska


 • Prusa Bolesława
 • Cegielniana
 • Fiołków
 • Górki
 • Handlowa
 • Sienkiewicza Henryka
 • Mostowa
 • Słoneczna
 • Joselewicza Berka
 • Strażacka
 • Piaski
 • Kusocińskiego Janusza
 • Broniewskiego Władysława
 • Mickiewicza Adama
 • Armii Krajowej
 • Astrów
 • Młyńska
 • Spadowa
 • Leśniowska


 • Kąkoli
 • Sosnowa
 • Poprzeczna
 • Piłsudskiego marsz. Józefa
 • Różana
 • Częstochowska
 • Deyny Kazimierza
 • Olszowa
 • Serwin
 • Ofiar Katynia
 • Polna
 • Niegowska
 • Żwirki i Wigury
 • Mała
 • Barbary św.
 • Klasztorna
 • Mokra
 • Krótka
 • Leśna

Galeria

Bibliografia

 • Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec: Komitet Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim, 1939, s. 98-101. 

Linki zewnętrzne