Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Zgromadzenia zakonne w medycynie i (...).jpg
Tytuł '''Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu'''
Rok wydania 2013
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Śląski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu), Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Liczba stron 340
Format 168x243 mm
Pod redakcją
Bożeny Urbanek

Informacje:

Pod redakcją: Bożeny Urbanek

Wydawca: Śląski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu), Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Miejsce i rok wydania: Warszawa , 2013

Liczba stron: 340

Oprawa: twarda

ISBN 978-83-7545-467-3

ISBN 978-83-7509-254-7

Opis:

Po prześledzeniu dotychczasowego dorobku publikacji poświęconych zgromadzeniom zakonnym wyłania się wątek udziału osób konsekrowanych w organizacji, ale i samym zabezpieczeniu medycznym ludności zamieszkałej w rejonie Śląska i dzisiejszego Zagłębia - nie zawsze jednak w pełni doceniany. Przypominać zaś wypada, że działalność ta składa się na jedną a podstawowych ról, jaką spełniali zakonnicy poszczególnych klasztorów, zgromadzeń w swoim misyjnym i charytatywnym powołaniu. Staraliśmy się pokazać udział sióstr i braci zakonnych w bezinteresownej walce o życie ludzkie, staraniach o niesie ulgi w cierpieniu, niwelowaniu odczuwania krzywdy oraz wykluczenia z powodu choroby czy ludzkiej niedołężności.

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 7 • Table of contents

strona 9 • Krystyna Olczyk: Wprowadzenie - Kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - tradycja i nowoczesność w XXI wieku

strona 13 • Bożena Urbanek: Wstęp

strona 25 • Jerzy Myszor: Zakony i zgromadzenia zakonne w służbie chorym na Śląsku. Przegląd bibliograficzny i uwagi metodologiczne

strona 41 • Kazimierz Dola: Opieka zdrowotna i lecznictwo w śląskich konwentach cysterskich

strona 59 • Marcelin Jan Piertyja: Lecznictwo klasztorne a franciszkanie (próba zarysowania tematu)

strona 71 • Robert Heś: Między ideałem a rzeczywistością. Działalność szpitalna joannitów na Śląsku w średniowieczu

strona 89 • Olga Gala: Działalność farmaceutyczna zakonu bonifratrów w Cieszynie

strona 113 • Martyna Guzenda: Znaczenie aptek klasztornych ojców bonifratrów na terenie Śląska

strona 127 • Anna Bończyk: Boromeuszki u boku człowieka cierpiącego

strona 159 • Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Ewangelickie diakonise w służbie chorym na Śląsku

strona 175 • Joanna Lusek: Posługa sióstr zakonnych w placówkach opieki medycznej w Bytomiu (II poł. XIX - I poł. XX w.)

strona 191 • Marlena Wieprzycka, Karolina Snopek, Daniel Sabat: Medycyna pastoralna - wybrane zagadnienia

strona 205 • Agata Mirek: Likwidacja zakonnych placówek leczniczych przez władze komunistyczne w Polsce w latach 1945-1961

strona 217 • Anita Magowska: Elżbietanki w Polsce Ludowej

strona 233 • Aneta Krawczyk: Działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza-wychowawcza sióstr pasjonistek na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w XX w.

strona 253 • Monika Juścińska: Pomoc chorym, umierającym osobom starszym oraz dzieciom niepełnosprawnym w Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi prowincji katowickiej

strona 263 • Teresa Toczydłowska: Wkład Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w pielęgnowanie chorych i kształcenie pielęgniarek

strona 277 • Benedykt Pospiszyl: Działalność leczniczo-opiekuńcza Zakonu Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach w latach 1898-1949

strona 293 • Daniel Sabat, Marcin Radziej: Początki Śląskiej Akademii Medycznej w świetle Kroniki parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy

strona 315 • Maria Elżbieta Kempa: Działalność opiekuńcza i lecznicza Zakonu Kleryków Ragularnych Posługujących Chorym (kamilianów) w Zabrzu w latach 1926-2013

strona 329 • Nasi autorzy

strona 333 • Indeks nazwisk


Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego